Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o podjęcie intensywnych działań legislacyjnych i innych, zmierzających do skutecznej ochrony małoletnich przed niebezpiecznymi substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami. Rzecznik wskazuje na pilną potrzebę szybkiej aktualizacji wykazów środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

Rzecznik kolejny raz zwraca uwagę, że pomimo licznych akcji, dzieci i młodzież wciąż mają łatwy dostęp do coraz to nowszych substancji psychoaktywnych (dopalaczy), dlatego konieczna jest szybka reakcja resortu zdrowia. Wnioski Rzecznika Praw Dziecka sformułowane już w 2012 roku w wystąpieniach do ministra Zdrowia potwierdziła kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli pn. „Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy”.

- Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli jednoznacznie wskazują na zbyt wolną reakcję resortu zdrowia na wprowadzanie do obrotu nowych substancji mających udowodniony negatywny wpływ na organizm ludzki – podkreśla w swoim wystąpieniu RPD.

Ostatni wykaz nowych substancji psychoaktywnych został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r., a prace legislacyjne nad projektem z 3 marca 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych dotychczas nie zostały ukończone.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)