Skip to:

Pokażmy, że jest możliwe, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro najmłodszych, usiedli i porozumieli się przy jednym stole – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Marszałków Sejmu RP i Senatu RP, prosząc, aby proces wyłaniania kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Dziecka dokonywał się wspólnie, przy akceptacji wszystkich środowisk parlamentarnych i jedynie na podstawie merytorycznych przesłanek.

Marek Michalak przypomniał, że dzieci nie mają barw partyjnych, a ochrona ich interesów powinna być całkowicie odseparowana od bieżącej polityki. Zdaniem Rzecznika, po kolejnych nieskutecznych próbach wyboru na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, jest to moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad podjęciem kroków, aby wyłonienie kandydata odbyło się przy porozumieniu wszystkich środowisk. Dlatego RPD poprosił Marszałków – jako osoby piastujące stanowiska szczególnej rangi – o objęcie osobistym patronatem tego niezwykle trudnego przedsięwzięcia. Doskonale zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszej rzeczywistości będzie to zadanie wymagające wyjątkowego zaangażowania. Jestem jednak przekonany, że dla dobra dzieci, warto zrobić wszystko, by wznieść się ponad podziały – podkreślił Rzecznik.

Rzecznik zadeklarował gotowość do podjęcia współpracy w powyższym działaniu i zapewnił, że do czasu wyboru jego następcy, dzieci w Polsce, tak jak dotychczas, będą miały pełne wsparcie RPD.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Marszałków Sejmu i Senatu (PDF)