Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wspiera starania Fundacji ITAKA oraz Fundacji Dzieci Niczyje o dofinansowanie prowadzenia numerów zaufania. W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka pyta o datę ogłoszenia konkursu na realizację takiego zadania.

Marek Michalak podkreśla, że dalsze funkcjonowanie linii zaufania jest istotne dla zapewnienia lepszej ochrony praw dziecka w Polsce. W ramach infolinii prowadzonej przez Fundację ITAKA realizowane są działania poszukiwawcze dotyczące małoletnich, jak również udzielane jest wsparcie psychologiczne opiekunom osób zaginionych. Telefon 116 000 co roku przyjmuje ponad 200 zgłoszeń o zaginięciu osób małoletnich, przy czym w ponad 80 proc. przypadków udaje się odnaleźć osobą zaginioną. Natomiast dzięki Telefonowi Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje (116 111) tylko w 2015 r. podjęto 114 sytuacji zagrożenia życia małoletnich.

Według wiedzy Rzecznika Praw Dziecka do chwili obecnej nie został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego związanego z prowadzeniem telefonów zaufania.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Odpowiedź MSWiA