Skip to:

Nadchodzący Światowy Dzień FAS – obchodzony 9 września, jest najlepszą okazją, by nie tylko zaapelować o odpowiedzialność i zachowanie całkowitej abstynencji przez kobiety będące w ciąży, ale też podjąć działania wprowadzające skuteczne rozwiązania prawne, regulujące problem spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z propozycją zmiany przepisów prawa.

Polskie prawo nie przewiduje możliwości skutecznej i szybkiej reakcji w sytuacji, gdy kobieta w ciąży spożywa alkohol, zażywa narkotyki lub inne substasncje psychoaktywne, narażając na utratę zdrowia lub życia swoje dziecko. Marek Michalak zaniepokojony skalą zjawiska, dokonał analizy stanu prawnego i opracował propozycje rozwiązań prawnych, które dadzą możliwość reakcji w sytuacji zagrożenia utraty zdrowia lub życia dziecka nieurodzonego.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego dziecka.

- Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie u niego nieodwracalnych uszkodzeń. Nie ma dawki alkoholu, która nie powoduje ryzyka wyrządzenia szkody dziecku, dlatego wystąpiłem do Prezydenta RP z prośbą o wniesienie inicjatywy ustawodawczej, która pomogłaby ten problem uregulować – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

W sprawie ochrony zdrowia lub życia dziecka nieurodzonego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak występował wcześniej do resortów: Sprawiedliwości, Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań mających na celu  zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka zagrożonego na skutek nieodpowiedzialnego zachowania matek.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta RP (PDF)

Załącznik Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego