Skip to:

- Jest absolutnie niezbędne, aby usługa, którą psychologowie wykonują na rzecz dziecka, świadczona była profesjonalnie, jednorodnie wobec wszystkich dzieci oraz realizowała zadania określone przepisami prawa – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przekazując Minister Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji.

Dokument powstał w ramach prac Zespołu roboczego ds. diagnozy w edukacji, działającego pierwotnie przy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a następnie powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka Zespołu ds. standardów diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach.

Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji są adresowane do psychologów prowadzących diagnozę dzieci i młodzieży w systemie oświaty, czyli pracujących w przedszkolach, szkołach, placówkach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych.

- Standardy diagnozy psychologicznej mają z założenia wspierać dobre praktyki w tym zakresie i strukturalizować proces wnioskowania diagnostycznego na wszystkich jego etapach – zaznacza RPD i apeluje do szefowej MEN o wprowadzenie tych rozwiązań do polskiego porządku prawnego.

- Takie działanie byłoby znaczącym krokiem w podnoszeniu jakości usług psychologicznych, a jednocześnie gwarancją, że czynności podejmowane w pracy z każdym dzieckiem zostaną wykonane z należytą starannością i na takim samym poziomie – dodaje Rzecznik.

 

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej (PDF)

Załącznik: Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach (PDF)

Odpowiedź MEN (PDF)