Skip to:

- Prawa dziecka to nie tylko wspaniała idea na przyszłość. To realne działania tu i teraz, które trzeba badać, mierzyć, monitorować i raportować  – nad tym zadaniem dyskutowali – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - uczestnicy międzynarodowej konferencji "Mierzenie efektywności praw dziecka - aby każde dziecko się liczyło", w której wzięły również udział społeczne doradczynie: prof. Ewa Jarosz i prof. Barbara Smolińska-Theiss.

Uczestnicy konferencji organizowanej przez Krajową Komisję Praw Dziecka w Belgii szukali odpowiedzi na następujące pytania badawcze: jakie są skuteczne narzędzia mierzenia efektywności praw dziecka?, jak połączyć różne wskaźniki dotyczące praw i dobra dziecka?, jak zapewnić znaczącą partycypację dzieci w życiu społecznym?, oraz jak dotrzeć także do grup dzieci w trudnej sytuacji i uwzględnić je w badaniach?

Spotkanie ekspertów: rzeczników dziecięcych, praktyków, decydentów i badaczy w Brukseli służyło wymianie doświadczeń, a przede wszystkim stworzeniu przewodnika zawierającego dobre praktyki, zalecenia i wskazówki. O prawach dziecka i dziecięcej partycypacji dyskutowali przedstawiciele instytucji i ośrodków badawczych z wielu krajów.

Jedną z debat za pośrednictwem wideokonferencji prowadził Nicolas Fasel, doradca Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. W dyskusji uczestniczyli m.in.: Gwyther Rees z UNICEF-u, przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - Milorad Kovacevic, Laura Speer z Fundacji The Annie E Casey, Hanita Kosher z Uniwersytetu w Jerozolimie, Mieke Schuurman z Eurochild -sieci organizacji i osób prywatnych działających na terenie Europy na rzecz poprawy jakości życia dzieci i młodzieży; Gerison Lansdown,Maria Herczog, Ferran Casas.