Skip to:

- Tam zobaczyłam jak ważne jest, aby dzieci i młodzi ludzie byli aktywni, aby ich głos był słyszalny – mówi o udziale w konferencji CATS Paulina Łohinowicz. Michalina Horbatowska podkreśla, że CATS to motywator do kolejnych działań w środowisku lokalnym, a Tymon Radzik dodaje: CATS to pełna partycypacja. Cała trójka pod przewodnictwem Anny Lechowskiej, Społecznego Doradcy RPD od 29 lipca do 4 sierpnia br. reprezentowała Rzecznika Praw Dziecka podczas konferencji „Children as Actors for Transforming Society/Dzieci jako aktorzy w zmienianiu społeczeństwa” – (CATS).

Blisko 300 osób z całego świata - młodych ludzi i dorosłych zaangażowanych w dziecięce sprawy i przekonanych o tym jak ważny jest głos dzieci i młodzieży, w Caux nad Jeziorem Genewskim dyskutowało o ich aktywnym uczestnictwie i możliwości wpływu na otaczającą ich rzeczywistość, oraz jak zrobić, by stało się to realne. CATS w wolnym tłumaczeniu to forum dzieci-aktorów w zmienianiu społeczeństwa. W V edycji konferencji organizowanej przez szwajcarską fundację Caux-Initiative of Change Foundation uczestniczyli zarówno przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, delegacje z poszczególnych krajów, ale także rodziny, osoby prywatne, które są zaangażowane w działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci.

Ideą tej interaktywnej konferencji jest realne zwiększanie udziału dzieci w życiu społecznym poprzez wzajemne uczenie się, wymianę doświadczeń oraz nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w toku różnorodnych aktywności.

Na konferencji CATS Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był reprezentowany przez troje młodych ludzi z Polski: Michalinę Horbatowską, Paulinę Łohinowicz i Tymona Radzika.

Delegacji polskiej przewodniczyła Anna Lechowska ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Tematem przewodnim konferencji była kwestia wykluczenia społecznego i działań na rzecz włączenia osób wykluczonych.

- Dla mnie CATS to przede wszystkim motywator do kolejnych działań w moim środowisku lokalnym, ale również okazja do spotkania niesamowitych ludzi, poznania czym jest różnorodność. Wiele nauczyłam się w Caux - mówi Michalina Horbatowska, która na co dzień jest zaangażowana w działania Stowarzyszenia SZANSA w Głogowie i Hufca ZHP.

Uczenie się podczas konferencji CATS opiera się na aktywnym działaniu. Uczestnicy brali więc udział w warsztatach, dyskusjach, uczestniczyli w grach terenowych, mieli okazję poznać różnorodne metody edukacyjne (np. żywa biblioteka). - CATS to doświadczenie forum do rozmowy o różnicach bez różnic. Pełna partycypacja - podkreśla Tymon Radzik.

Różnorodność kulturowa, przeciwdziałanie dyskryminacji, przełamywanie stereotypów, bullying to tylko niektóre z tematów zajęć mające na celu zmianę postaw ludzi wobec inności opartą na zrozumieniu i szacunku.

- CATS było dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Spotkałam wielu inspirujących ludzi. Każda rozmowa z nimi dała mi dużo do myślenia. Ale też uświadomiłam sobie jak wiele jest wspólnych problemów na całym świecie, niezależnie od kraju. Tam zobaczyłam jak ważne jest, aby dzieci i młodzi ludzie byli aktywni, aby ich głos był słyszalny – wspomina Paulina Łohinowicz. - Nie rozumiem, dlaczego dorośli nie chcą nas słyszeć. Czy nasze zdanie będzie ważne dopiero wtedy, gdy będziemy dorośli? – zastanawiał się jeden z młodych ludzi w grupie Pauliny.

Format konferencji umożliwiał również prezentacje poszczególnych krajów, była możliwość przedstawienia działań Rzecznika Praw Dziecka oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci. Odbyła się także prezentacja indywidualnych talentów uczestników.

Konferencja stała się dla uczestników inspiracją do podejmowania kolejnych inicjatyw. Młodzi ludzie z polskiej delegacji już zaplanowali działania sprzyjające aktywnej partycypacji młodzieży. - Chcemy by idea CATS była realizowana w naszym kraju - stwierdzili młodzi ludzie z Głogowa i Zielonej Góry, którzy uczestniczyli w konferencji.