Skip to:

Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zaległości alimentacyjne Polaków wynoszą już ponad 11 mld zł. Jak poprawiać sytuację dzieci, którym należne są alimenty? Czy zaostrzenie kodeksu karnego zadziała na dłużników alimentacyjnych? Dlaczego tak ważna jest skuteczniejsza aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych? 

Mija dwa lata od rozpoczęcia działalności Zespołu do spraw Alimentów – wspólnej  inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 9 lutego 2016 r.

- W naszym ciągłym zainteresowaniu pozostaje problematyka przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, zwłaszcza w kontekście jego niedawnej nowelizacji – podkreślili Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości

Po nowelizacji, tj. od 31 maja 2017 r., art. 209 k.k. stanowi, że karze podlega ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem lub innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące.

Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów

RPD i RPO ws. kampanii społecznej na rzecz płacenia alimentów

Likwidacja lub podniesienie progu dochodowego, aby dostępność do pomocy ze strony państwa była łatwiejsza, a rzeczywistość stała się dzięki temu bardziej przyjazna dzieciom – to kwestia, o którą wciąż dopominają się Rzecznicy.

- Obecnie pomoc z Funduszu Alimentacyjnego może otrzymać wyłącznie dziecko z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto miesięcznie, co znaczy, że dziecko rodzica, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę  (1530 zł netto), nie dostanie wsparcia i pomocy państwa, jeśli nie ma rodzeństwa – zwraca uwagę Marek Michalak. Dzieje się tak dlatego, że próg ustalony był ponad 10 lat temu, gdy minimalne wynagrodzenie wynosiło niecałe 700 zł netto. – Jeśli uwzględnimy inflację, wzrost kosztów życia i poprawę sytuacji gospodarczej Polski, wysokość progu jest dalece nieadekwatna – dodaje RPD, podkreślając, że kluczowa jest również sama istota alimentów, które w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jak świadczenie z pomocy społecznej.

Zespół ds. Alimentacji ma za zadanie wypracowanie mechanizmów systemowych pozwalających na poprawę sytuacji w zakresie alimentacji dzieci. W pracach uczestniczą: adwokaci, sędziowie, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, ludzie świata nauki i środowiska penitencjarnego. Członkowie Zespołu stoją na stanowisku, że uchylanie się od płacenia alimentów godzi przede wszystkim w dobro dziecka i jest przejawem „przemocy ekonomicznej”.

 

Czytaj także:

RPD i RPO: przekazywanie informacji o dłużnikach to obowiązek

RPD i RPO do NIK

Zespół ds.Alimentów obradował

RPD i RPO: przekazywanie informacji o dłużnikach to obowiązek

Podsumowanie roku pracy Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

RPD i RPO powołali Zespół Ekspertów ds. Alimentów

Zespół ds. Alimentów RPD i RPO po raz trzeci

Pracuje Zespół Ekspertów ds. Alimentów