Skip to:

Młodzi ludzie z Francji przyjechali na wizytę studyjną do ojczyzny Janusza Korczaka.

Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odwiedzili, aby zapoznać się z polskimi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Wizyta studentów była doskonałą okazją do wymiany informacji na temat funkcjonowania systemów ochrony praw dziecka w Polsce – nazywanej Ojczyzną Praw Dziecka i Francji, gdzie narodziły się prawa człowieka.  Goście zapoznali się z kompetencjami polskiego Rzecznika Praw Dziecka i obszarami jego działalności. Młodzi pedagodzy zadawali pytania o rodzaje spraw oraz sposoby rozpatrywania skarg wnoszonych przez dzieci i dorosłych, oraz relacje Rzecznika z innymi instytucjami państwa, a także rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec najmłodszych.

Marek Michalak omówił specyfikę uprawnień RPD w Polsce i podkreślił, że sposób, w jaki Janusz Korczak, nazywany pierwszym nieformalnym rzecznikiem praw dziecka, postrzegał kwestie prawodzieckowe, jest mu bardzo bliski.

Rzecznik podkreślił, że osiągnięcia Starego Doktora na forum upowszechniania praw dziecka są niekwestionowane, a jego filozofia odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Z uwagi na duże zainteresowanie znaczna część spotkania poświęcona była inicjatywom legislacyjnym Rzecznika – w tym opracowywanemu przez Komisję Kodyfikacyjną przy RPD nowemu Kodeksowi rodzinnemu, oraz prowadzonym przez niego kampaniom społecznym, szczególnie dotyczącym przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Marek Michalak odpowiadał również na pytania dotyczące swojej aktywności sprzed objęcia urzędu Rzecznika Praw Dziecka.