Skip to:

- Wielka sprawa. Stowarzyszenie Szansa otworzyło w Głogowie Centrum Pomocy Dzieciom, jedno z czterech jakie powstają w Polsce. Placówki oferują kompleksową pomoc pedagogiczno-terapeutyczno-medyczno-diagnostyczno-psychologiczną dzieciom krzywdzonym. Ich inicjatorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Mam przyjemność i zaszczyt honorowy patronować temu przedsięwzięciu. Dziękuję i gratuluję organizatorom, realizatorom, darczyńcom, wolontariuszom i władzom lokalnym Głogowa – Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podsumował otwarcie 14 września br. Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie.

Centrum działa przy Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży Szansa. W Centrum dzieci i ich opiekunowie otrzymają szeroki zakres pomocy – od psychologicznej po prawną. To właśnie w Centrum Pomocy Dzieciom stworzono specjalny pokój przesłuchań, gdzie rozmowy z dziećmi prowadzone będą w przyjaznych i komfortowych warunkach.

Podczas uroczystości specjalnym wyróżnieniem za dotychczasowe działania na rzecz dzieci Rzecznik podziękował przyznając medal Infantis Dignitatis Defensori Pani Prezes Szansy Annie Lechowskiej i Prezydentowi Głogowa Rafaelowi Rokaszewiczowi.

Honorowy patronat nad projektem utworzenia Centrów Pomocy Dzieciom w całym kraju objął Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Do końca 2019 r. – we współpracy z FUNDACJAMI VELUX – powstaną cztery takie placówki w różnych częściach Polski. Do tej pory – odpowiednio we wrześniu 2017 r. i kwietniu 2018 r.,  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim i w Warszawie – i teraz – w Głogowie.

Ostatnim punktem wizyty RPD w Głogowie była robocza wizyta w Zespole Szkół Samochodowych, gdzie w ostatnim czasie doszło do incydentu pobicia w trakcie lekcji ucznia przez nauczyciela.