Skip to:

- Spotykamy się w czasie szczególnym, w czasie obchodów wielkich rocznic: stulecia niepodległości,  Roku Ireny Sendlerowej, 50-lecia Orderu Uśmiechu – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas I Parlamentu Dzieci i Młodzieży w sali im. Adama Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego.

Rzecznik przywołał słowa patronki tego roku, które kierowała do młodzieży: „Jesteście przyszłością świata! Zróbcie coś, aby stał się lepszy. Bez wojen, śmierci niewinnych. Szerzcie dobro. Bądźcie wrażliwi na los słabszych od was”. - Czyż te słowa nie wychodzą naprzeciw przesłaniu dzisiejszego parlamentu? Spotykamy się tu na zaproszenie młodych ludzi. Tak jak co roku od 10 lat każdego 1 czerwca poświęcam na spotkanie z młodymi ludźmi – podkreślił Marek Michalak i dodał: Chciałem sprawić Wam radość. Dzisiaj z nami jest Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej.

Parlament Dzieci i Młodzieży to oddolna inicjatywa byłych i obecnych posłanek i posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży, którzy nie zgadzają się z decyzją o odwołaniu SDiM przez Marszałka Sejmu RP.

W przeddzień  I Parlamentu Dzieci i Młodzieży Marek Michalak spotkał się z prezydium przełożonego na wrzesień Sejmu Dzieci i Młodzieży, którzy postanowili jednak spotkać się 1 czerwca. - Zawsze całym sercem wspieram inicjatywy młodych. Głos dzieci i młodzieży powinien być słyszalny i szanowany – mówił Rzecznik Praw Dziecka.

1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, na uroczystej sesji w gmachu UW obecni byli także: Kuba Hartwich, Adrian Glinka i Karolina Hamer, którzy mówili o sytuacji osób z niepełnosprawnościami i zakończonym niedawno proteście, Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Małgorzata Kidawa-Błońska - Wicemarszałek Sejmu RP, Barbara Dolniak - Wicemarszałek Sejmu RP, parlamentarzyści, oraz Michał Olszewski – wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy.

Wraz z Markiem Michalakiem w posiedzeniu uczestniczyła Dorota Zawadzka, społeczna doradczyni RPD.

- Towarzyszą mi dzisiaj moje dzieci, które na co dzień współuczestniczą w tej rzeczywistości, a dziś tutaj właśnie dzieje się coś bardzo istotnego. Wierzę, że pokażecie światu dorosłych jak być przyzwoitym człowiekiem, jak rozmawiać, jak prowadzić dialog, na jakim poziomie zawieszać emocje – zaznaczył Rzecznik, wskazując na takie wartości jak empatia, wrażliwość, umiejętność widzenia człowieka w drugim człowieku, godność i szacunek.

- Korczak wielokrotnie powtarzał, że demokracja to zadanie ludzi wolnych. Wy dzisiaj korzystacie z demokracji, ze swoich praw zawartych w rozmaitych aktach prawnych, także międzynarodowych. Demokracja to wolność, śmiałość, asertywność, podmiotowość. Demokracji trzeba się nauczyć, trzeba ją stworzyć z dziećmi i dla dzieci. Trzeba dać dzieciom prawa i obywatelstwo, chronić ich godność – mówił Rzecznik.

Uczestnicy obrad spotkali się, by porozmawiać o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, demokracji i wykluczeniu społecznym, następnie poddali pod głosowanie projekt uchwały „w sprawie społeczeństwa obywatelskiego i wrażliwości społecznej”. Parlamentarzyści wskazywali, że zależy im na tym, by młodzi ludzie nie byli pomijani i mogli wyrażać własne zdanie, mieli głos w sprawach ich dotyczących.