Skip to:

29 października br. w Sejmie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Rzecznikiem Praw Pacjenta Krystyną Barbarą Kozłowską przedstawił  Kartę Praw Dziecka – Pacjenta. Plansza z prawami dziecka-pacjenta zostanie rozesłana do wszystkich szpitali prowadzących oddziały dziecięce oraz do sanatoriów i placówek medycznych, z których korzystają najmłodsi.

Karta Praw Dziecka-Pacjenta to kolejna inicjatywa edukacyjna w zakresie praw dziecka, tym razem odnosząca się do kwestii ochrony zdrowia. Nie wskazuje nowych praw, lecz przedstawia i porządkuje najważniejsze zapisy z ustawy o prawach pacjenta, równocześnie czerpiąc z zapisów Konwencji o Prawach Dziecka.

Zarówno dzieci, jak i rodzice oraz personel medyczny, powinni znać prawa dziecka-pacjenta, żeby móc z nich korzystać i się do nich odwoływać – Karta Praw Dziecka-Pacjenta powinna im to znacząco ułatwić, ponieważ w sposób zwięzły, konkretny i kolorowy przestawia najważniejsze prawa najmłodszych pacjentów.

Konferencja "Prawa Dziecka-Pacjenta"

karta_praw_dziecka-pacjenta.jpg