Skip to:

W czwartek 17 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Inicjatorem tego wydarzenia jest stowarzyszenie Child Heplines International, zrzeszające organizacje prowadzące telefony zaufania z ponad 160 krajów.

Z tej okazji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja, podczas której podsumowano działalność istniejących w Polsce linii pomocowych dla dzieci i młodzieży. W dyskusji uczestniczyli m.in. Minister Jacek Cichocki, Moniki Sajkowskiej z Fundacji Dzieci Niczyje, Dyrektor Gabinetu RPD Bartosz Sowier, a także przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się prowadzeniem telefonów zaufania.

Pierwszy telefon zaufania powstał w latach 50. ubiegłego wieku w Londynie w związku z samobójstwem 14-letniej dziewczynki. Po tej tragedii zaczęto tworzyć rozwiązania wychodzące naprzeciw osobom potrzebującym pomocy i wsparcia, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ta forma wsparcia, jaką jest telefon zaufania, jest szczególnie ważna dla najmłodszych, którzy mają ograniczone możliwości szukania dla siebie pomocy. W Polsce działa wiele telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, o różnym zasięgu i profilu tematycznym. Mniej jest tych o zasięgu ogólnopolskim i całkowicie bezpłatnych dla użytkowników. Należą do nich m.in. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN).

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 uruchomiono 20 listopada 2008 roku, w 19. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Jak podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, trudno obecnie wyobrazić sobie działalność instytucji i organizacji zajmujących się pomocą najmłodszym bez wykorzystania narzędzia, jakim są telefony zaufania. Statystyki, a także moje własne doświadczenia, dowodzą, że młodzi ludzie potrzebują rozmów o problemach, troskach i zmartwieniach, a w dzisiejszym "zabieganym" świecie nie zawsze znajdują czas i zainteresowanie ze strony najbliższych. Tymczasem już zwykła rozmowa ze specjalistą - psychologiem czy pedagogiem - dyżurującym przy telefonie zaufania może rozwiązać wiele sytuacji, z którymi młodzi ludzie nie są w stanie sobie poradzić - podkreśla Rzecznik. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD jest jego dwoisty charakter: z jednej strony, jest to telefon zaufania, z drugiej, pełni również rolę telefonu interwencyjnego. Umiejscowienie linii w strukturach Biura Rzecznika pozwala także na dalsze monitorowanie sprawy i udzielanie niezbędnej pomocy - dodaje Marek Michalak. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15 - 20.

Z kolei numer 116 111 to jeden z grupy numerów 116 - ogólnoeuropejskich bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej (pozostałe dwa numery to linia interwencyjna 116 000 w sprawie zaginionych dzieci i 116 123 - telefon zaufania dla dorosłych). Polska była jednym z pierwszych krajów, który uruchomił tę linię w 2008 roku. Jej działanie jest dofinansowywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Obecnie czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 12-20. Z konsultantami dyżurującymi przy telefonie można skontaktować się także przez stronę internetową www.116111.pl. FDN prowadzi także linię 800 100 100, czyli www.Helpline.org.pl powołaną, by pomagać dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w internecie. Jej działanie współfinansuje Komisja Europejska w ramach projektu Safer Internet.

Jak podkreślają dyżurujący przy telefonach zaufania specjaliści, rozmowa jest często pierwszym krokiem w poszukiwaniu pomocy. Zwracają uwagę, że łatwiej mówić o intymnych sprawach anonimowo, bez patrzenia rozmówcy w oczy, ze świadomością, że w każdej chwili można przerwać kontakt. Telefon zaufania jest dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto potrzebuje rady, wsparcia lub zwyczajnej rozmowy w trudnych chwilach. Dziecięce telefony zaufania łączy poważne podejście do każdego problemu (od zawodów miłosnych po wykorzystywanie seksualne), a także, co bardzo ważne dla dzwoniących, anonimowość. Zasada poufności łamana jest tylko w szczególnych sytuacjach - głównie, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

W czwartek 17 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Inicjatorem tego wydarzenia jest stowarzyszenie Child Heplines International, zrzeszające organizacje prowadzące telefony zaufania z ponad 160 krajów.