Skip to:

9 czerwca 2011 roku - podczas XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Szczecinie - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uhonorowany został statuetką "Oskara Polskiej Pediatrii". Wyróżnienie przyznano za działania na rzecz poprawy dostępności oraz poziomu świadczeń zdrowotnych dla najmłodszych.

Starania o ułatwienie dostępu dzieci do lekarzy pediatrów i innych specjalistów należą do priorytetów Marka Michalaka od początku sprawowania urzędu. Rzecznik jest orędownikiem corocznego kompleksowego badania dzieci, gdyż w jego przekonaniu to najlepszy sposób na wczesne wykrycie nieprawidłowości zdrowotnych i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. W opinii Rzecznika należy również utrzymać istniejące jeszcze gabinety stomatologiczne w szkołach, a jednocześnie poszukiwać sposobów dotarcia z opieką stomatologiczną do małych miejscowości, np. poprzez wykorzystywanie tzw. dentobusów.

Rzecznik Praw Dziecka wspiera starania, dotyczące utworzenia nowoczesnego kalendarza szczepień ochronnych, popiera również propozycję wprowadzenia bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Marek Michalak podejmuje także działania na rzecz zachowania istniejących jeszcze 13 sanatoriów i uzdrowisk dla dzieci, w tym skutecznego wykorzystania ich zasobów materialnych i kadrowych - oraz utworzonych przy nich szkół i przedszkoli - do opieki nad dziećmi przewlekle chorymi.

Poważnym problemem, na który zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka, jest też kondycja psychiczna młodego pokolenia. Rzecznik wystąpił o uznanie pediatrii, stomatologii dziecięcej i psychiatrii dzieci i młodzieży za priorytetowe dziedziny medycyny, postulował również zbieranie danych, dotyczących samouszkodzeń i analizowanie rzeczywistej dostępności do placówek specjalistycznych.

9 czerwca 2011 roku - podczas XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Szczecinie - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uhonorowany został statuetką "Oskara Polskiej Pediatrii". Wyróżnienie przyznano za działania na rzecz poprawy dostępności oraz poziomu świadczeń zdrowotnych dla najmłodszych.