Skip to:

21 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka powołał na Członka Społecznej Rady Doradczej RPD prof. Bibianę Mossakowską, która jest wybitnym chirurgiem dziecięcym, wprowadziła do polskiej terminologii medycznej pojęcia: "zespół dziecka maltretowanego" i "syndrom dziecka potrząsanego".

Prof. Bibiana Mossakowska dołączyła także do grona Ambasadorów kampanii „Reaguj. Masz prawo” , której głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci i zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.