Skip to:

- Otwarcie nowej przestrzeni dla dzieci ze spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku. Piękna inicjatywa, staranne wykonanie, dużo serca dla dzieci i ich rodziców. Spotkanie z młodzieżą rewelacyjne. Tam prawa dziecka zajmują należyte miejsce - tak Marek Michalak podsumował wizytę w gdańskiej Szkole Podstawowej nr 69, gdzie 5 stycznia uroczyście przecięto wstęgę z okazji otwarcia nowej przestrzeni dla dzieci z autyzmem.

- Cieszy mnie to, że to jest projekt, który nie tylko mówi o tolerancji, ale idzie dalej - mówi o akceptacji. To jest wyższy poziom relacji międzyludzkich – mówił Marek Michalak. W uroczystości uczestniczyli m. in. zastępca prezydenta ds. polityki społecznej w Gdańsku Piotr Kowalczuk, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Gdańska klasa w SP nr 69 im. gen. Stanisława Sosabowskiego, to ewenement w skali kraju: pierwszoklasiści z autyzmem, którzy uczą się w Szkole Podstawowej nr 69 od 5 stycznia 2018 r. mają swoją własną przestrzeń edukacyjną dopasowaną do ich potrzeb. Dzieci mają do dyspozycji nowe sale lekcyjne, przystosowane do pracy w małych grupach i do zajęć indywidualnych.

- To jest projekt bardzo potrzebny. Wszelkie formy integracji są niezwykle ważne, szczególnie kiedy mówimy o dzieciach. One potrzebują tego, aby wszędzie czuć się jak wszyscy ludzie, a nie ktoś z innego świata – zaznaczył Rzecznik Praw Dziecka.

Marek Michalak odniósł się też do zapowiedzi utworzenia przy Rzeczniku Praw Dziecka zespołu ds. monitorowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który będzie się zajmował wypracowywaniem dobrych wzorców i dzieleniem się sprawdzonymi praktykami, ale i interwencjami tam, gdzie dzieje się źle.

- Zespół tak naprawdę już istnieje, za chwilę będzie powołany formalnie moim podpisem. Przekazywane są do nas już pierwsze informacje, które badamy – dodał RPD.

Ministerstwo Edukacji Narodowej funkcjonującemu od września innowacyjnemu projektowi, jakim jest gdański model edukacji włączającej, przyznało status eksperymentu pedagogicznego, realizowanego pod opieką naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Rzecznik odwiedził także Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka i prowadzone w ich ramach przedszkole i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Gdański Instytut jest partnerem strategicznym eksperymentu pedagogicznego w SP nr 69.