Skip to:

- Życzę Wam, aby tolerancja przeradzała się wprost w akceptację drugiego człowieka – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z uczniami Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy. Młodzież zaprosiła swojego Rzecznika do udziału w VIII Tygodniu Profilaktyki. Tegoroczna edycja tego ciekawego, edukacyjnego przedsięwzięcia zawsze ma inny temat przewodni. W ubiegłym roku uczniowie koncentrowali się na wartościach w różnych wymiarach, w tym roku postanowili zmierzyć się z problemem tolerancji.

Spotkanie otworzył Andrzej Zaręba, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, a młodzież ubarwiła je artystycznie – piosenkami tematycznymi. Siódmoklasiści przygotowali na spotkanie z Rzecznikiem multimedialną prezentację o prawach dziecka. Dniu Praw Dziecka organizowanemu w ramach Tygodnia Profilaktyki towarzyszyła też piosenka o tolerancji.

Hasło na 2018 rok nie mogło być zatem trafniejsze niż wybrane: „Szanuj kolegę swego jak siebie samego – tolerancyjny nie znaczy obojętny”. Spotkanie z Markiem Michalakiem było nie tylko okazją do przypomnienia historii praw dziecka, ale przede wszystkim dyskusji o dziecięcych prawach, które z punktu widzenia młodych ludzi są najważniejsze. Uczniowie wskazali, jak ważne jest dał nich  prawo dziecka do wyrażania własnego zdania i do prywatności. Rzecznik odpowiadał na liczne pytania. Młodzież pytała Rzecznika o jego pracę, zgłaszane sprawy i sposoby podejmowania interwencji.

Na zakończenie spotkania Marek Michalak otrzymał tytuł „Przyjaciela Szkoły” i tradycyjnie powstała pamiątkowa fotografia.