Skip to:

19 września br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wraz z gronem swoich współpracowników i doradców podziękował Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi za działalność na rzecz ochrony praw dzieci w Polsce, wręczając zaszczytne wyróżnienie – Odznakę Honorową RPO za Zasługi Dla Ochrony Praw Człowieka.

Odznaka ta została ustanowiona Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 2 listopada 2009 r. Jest to zaszczytne, honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. 

Więcej na ten temat na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich