Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak został wybrany na członka-specjalistę Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014. Komitet wchodzi w skład Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Działania Komitetu dotyczą rozwoju i zdrowia najmłodszych do 18 roku życia. Jego członkowie analizują i oceniają stan nauki oraz wypowiadają się w sprawach polityki naukowej państwa, kierunków rozwoju i priorytetów badawczych. Komitet współdziała z organami rządowymi - resortami Zdrowia, Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oceniając stan, poziom, priorytety badawcze i kierunki rozwoju różnych dyscyplin medycznych. Inicjuje też badania, jak również tworzenie i rozwój placówek naukowych. Współdziała w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu ich do praktyki.

Marek Michalak pierwszy raz jako członek-specjalista wziął udział w posiedzeniu 28 marca 2012 roku, gdzie dokonano prezentacji Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych - jego działalność monitorującą i profilaktyczną za lata 1997-2011.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak został wybrany na członka-specjalistę Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014. Komitet wchodzi w skład Wydziału Nauk Medycznych PAN.