Skip to:

- „Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą” – te słowa z „Modlitwy wychowawcy” autorstwa Starego Doktora przywołał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 7 października br. podczas uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Kowalowej imienia Janusza Korczaka, którą RPD objął honorowym patronatem.

Podczas uroczystości, którą młodzież otworzyła polonezem, odczytano uchwałę nadającą placówce imię Janusza Korczaka, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego przekazali ufundowany sztandar na ręce dyrektora a przewodniczący Rady Miasta i Gminy Ryglice odczytał stosowną uchwałę. Po uroczystym ślubowaniu uczniów przyszedł czas na odsłonięcie pamiątkowej tablicy, którego dokonali Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, była Wiceminister Edukacji Narodowej Urszula Augustyn i Burmistrz Ryglic Bernard Karasiewicz z delegacją rodziców, nauczycieli i uczniów oraz dyrektorem szkoły Wacławem Kołczakiem.

Rzecznik w swoim wystąpieniu przypomniał nadal brzmiące nowatorsko myśli Starego Doktora, odniósł się do podmiotowości dziecka i prawa do szacunku. - Patrona wybrała cała społeczność szkolna ze zgłoszonych kandydatów, wśród których byli - obok Starego Doktora - Dzieci fatimskie i Irena Sendlerowa. Rada przyjęła Korczaka jednogłośnie – podkreśla Marek Michalak. Uroczystość nadania szkole imienia zwieńczył występ artystyczny przygotowany przez uczniów.