Skip to:

- Dla wielu dzieci styczność z pojęciem „praw ucznia” może być pierwszym etapem edukacji prawnej. Świadome swoich praw dziecko, stanie się świadomym swoich praw dorosłym – mówi Marek Michalak, który 13 marca br. w Płocku uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą, oraz konferencji dla wychowawców, pedagogów i nauczycieli pt. „Nie ma dzieci, są ludzie”.

Podczas konferencji organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Marek Michalak zwrócił uwagę na potrzebę wyczulenia pedagogów na zachowanie dzieci, wskazujące na nieradzenie sobie z obowiązkami i stresem. - W Polsce brakuje specjalistów z dziedziny psychiatrii dziecięcej. Na 400 tysięcy dzieci, które potrzebują pomocy, jest jedynie 400 specjalistów – zaznaczył Rzecznik, dodając, że taka sytuacja doprowadza do niewystarczającej opieki i rokrocznego wzrostu liczby samobójstw wśród dzieci.

Rzecznik odniósł się także do dorosłych, wskazując, że ich mentalność w dużej mierze ukształtowało kiedyś powszechnie używane określenie „dzieci i ryby głosu nie mają”.

Kiedy spotykam się z młodzieżą, 90% na pytanie o najważniejsze prawo dziecka odpowiada, że najbardziej potrzebują respektowania prawa do posiadania własnego zdania. Tymczasem dorośli traktują prawa dzieci jak przywilej, w myśl powiedzenia “będziesz miał tyle praw, ile obowiązków spełnisz” – podkreślał Marek Michalak. Rzecznik mówił także o prawach dziecka i ucznia w praktyce szkolnej.  Konferencja „Nie ma dzieci, są ludzie” skupiona wokół takich zagadnień jak socjalizacja dziecka w kontekście jego praw, edukacja włączająca i idea wolontariatu zgromadziła liczne grono wychowawców, pedagogów i bibliotekarzy.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, zaś rolę edukacji włączającej w szkole omówiła dr Ewa Bartuś z Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. O tym jak od najmłodszych lat uczyć pomagania opowiadała Beata Olszewska – Pełnomocnik ds. Wolontariatu przy Urzędzie Miasta Płocka.

Spotkanie w Zespole Szkół nr 3

Wizyta Rzecznika w Płocku to także spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 3. Młodzież przygotowała prezentację multimedialną o działalności szkoły ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania Konwencji o prawach dziecka.

W czasie dyskusji młodzi ludzie pytali czym zajmuje się Rzecznik, jakie ma uprawnienia, jak przebiega interwencja , a także z jakimi problemami zgłaszają się dzieci i młodzież. Marek Michalak odpowiadał również na pytania  o sytuację przeciążenia uczniów pracami domowymi – przypomniał, że w tej sprawie występował do MEN. – Młodzi ludzie mają za dużo zadawanych prac. To nie jest tak, że w ogóle nie powinniśmy ich zadawać, bo nasz system jest tak, a nie inaczej skonstruowany. Ale na pewno nie w takiej ilości, w której nie są w stanie wygospodarować czasu na swoje dodatkowe zainteresowania, na wypoczynek. To na pewno jest niewłaściwe – stwierdził RPD.

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku po spotkaniu z Markiem Michalakiem nie mieli wątpliwości, że prawa ucznia to szczególna kategoria praw człowieka, a szkoła powinna przekazywać nie tylko wiedzę przedmiotową, ale i kompetencje społeczne.