Skip to:

5 maja 2011 roku - w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - Marek Michalak wręczył Honorowe Nagrody Rzecznika Praw Dziecka osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Nagrodę Rzecznika otrzymała Maria Król, Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" z Zamościa oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr Pawłowski.

Uroczyste wręczenie Honorowych Nagród Rzecznika Praw Dziecka odbyło się podczas konferencji "O godność dziecka z niepełnosprawnością", którą zaszczyciły swoją obecnością Jej Królewska Mość Sylwia, Królowa Szwecji oraz Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Wręczając wyróżnienia Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że trafiają one do osób zaangażowanych w likwidowanie barier, z jakimi na co dzień borykają się niepełnosprawni - szczególnie dzieci - oraz walkę o to, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Piotr Pawłowski od 1982 roku, czyli od 16. roku życia, po skoku do wody, jest prawie całkowicie sparaliżowany i porusza się na wózku inwalidzkim. Ukończył studia pedagogiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego i podyplomowe Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Założył i prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację "Integracja". Jest członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przewodniczącym Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz wiceprezesem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Jest laureatem m.in. Nagrody TOTUS oraz Nagrody im. A. Bączkowskiego, otrzymał również Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 1989 r. należy do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami, najchętniej maluje pejzaże i martwą naturę.

Maria Król szukając pomocy dla syna, napotykała na kolejne przeszkody i luki w systemie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, zainicjowała więc powołanie stowarzyszenia, które pomagałaby takim dzieciom. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem", którego Maria Król jest jego przewodniczącą, obchodziło w ubiegłym roku 20-lecie. Organizacja obejmuje opieką ok. 2 tys. dzieci. W swoich ośrodkach rehabilitacyjnych w Zamościu i Biłgoraju prowadzi nauczanie przedszkolne, szkolne podstawowe, a także gimnazjum specjalne, liceum oraz klasy przysposabiające do pracy. Stowarzyszenie założyło i prowadzi pierwsze w regionie południowo-wschodniej Polski Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Zamościu. Maria Król jest m.in. laureatką Nagrody "Pro Publico Bono", Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, otrzymała także order Ecce Homo.

5 maja 2011 roku - w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - Marek Michalak wręczył Honorowe Nagrody Rzecznika Praw Dziecka osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Nagrodę Rzecznika otrzymała Maria Król, Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" z Zamościa oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr Pawłowski.