Potrzebne zmiany w sprawie opieki okołoporodowej

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skierował wystąpienie generalne do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie opieki sprawowanej nad noworodkiem

Dowiedz się więcej

Nauczanie treści wykraczających poza przekonania rodziców nie może być obowiązkowe

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego w sprawie realizacji w szkołach zajęć, wymagających zgody

Dowiedz się więcej

Trzeba zmienić prawo w zakresie reklamy suplementów diety kierowanej do dzieci

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie zmian w przepisach w zakresie reklamy wyrobów

Dowiedz się więcej

Program „Za życiem” to cenna inicjatywa, ale wymaga doprecyzowania

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie programu „Za życiem”.

Dowiedz się więcej

Uczniowie nie powinni cierpieć przez strajk

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Sławomira Broniarza Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Piotra Dudy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Dowiedz się więcej