Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka, doceniając działalności 15 letniego Tymona Radzika, ucznia III klasy Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, zgłosił jego kandydaturę do Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokojowej 2017.

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie wspierał małoletniego w jego działaniach. Popierając postulaty Tymona Radzika skierował dwie skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ze szczególnym zadowoleniem wspomagał chłopca w działaniach dotyczących dostepu osób małoletnich do informacji publicznej. Pozytywnie oceniając działania małoletniego Tymona przedstawił również uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podkreślając, że źródłem inspiracji dla opracowania projektu była petycja indywidualna wniesiona przez Tymona Radzika.

- Postawa Tymona zasługuje na szczególna aprobatę z uwagi na jej społeczno-mentalny charakter. Poprzez czynne uczestnictwo w życiu publicznym nominowany udowadnia i utwierdza podmiotowość dzieci w debacie publicznej oraz w procesie podejmowania decyzji, a także motywuje inne osoby małoletnie do interesowania się sprawami lokalnych społeczności oraz całego kraju. Przełamuje to swoiste bariery w myśleniu wielu osób, które uznają, że osoby młode niejako "z definicji" są wykluczone ze współdziałania z administracją państwową – argumentuje zgłoszenie Marek Michalak.

Międzynarodowa Dziecięca Nagroda Pokojowa, przyznawana co roku przez KidsRights, służy wyróżnieniu dzieci, których odwaga lub wyjątkowe dokonania wywarły wpływ na przestrzeganie praw najmłodszych na świecie. Osoba wyróżniona otrzyma nagrodę finansową, którą organizacja KidsRights zainwestuje w konkretny projekt związany z działalnością nagrodzonego.