Skip to:

Spośród prac zgłoszonych  na ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską, poruszającą problematykę praw dziecka w różnych aspektach w każdej kategorii konkursowej przyznano po jednej nagrodzie i jednym wyróżnieniu.
 
Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac.
 
PRACE DOKTORSKIE
I nagroda
Monika Kurzynoga, „Wychowankowie wobec praktyk codzienności w domach dziecka. Etnopedagogiczny bricolage”, praca napisana pod kierunkiem prof. DSW dr hab. Jolanty Zwiernik, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych
 
wyróżnienie
Patrycja Sołtysiak, „Rzecznik Praw Dziecka. Zagadnienia ustrojowoprawne”, praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,  Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 
PRACE MAGISTERSKIE
I nagroda
Adrianna Binaś, „Ochrona praw dziecka w Europejskiej Karcie Społecznej i Zrewidowanej Karcie Społecznej Rady Europy”, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 
wyróżnienie
Dorota Duda, „Partycypacja dzieci poniżej szóstego roku życia w polskiej i angielskiej placówce wczesnej edukacji: perspektywa dorosłych i dzieci”, praca napisana pod kierunkiem dr Katarzyny Gawlicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych
 
Prace oceniło Jury w składzie: prof. Barbara Smolińska-Theiss (przewodnicząca), prof. Ewa Jarosz, prof. Marek Konopczyński, prof. Adam Solak, prof. Leszek Stadniczeńko.