Skip to:

Już po raz 4. z inicjatywy Rady Europy 18 listopada obchodzimy Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym. W ten sposób międzynarodowa społeczność zwraca uwagę na problem przemocy seksualnej i konieczność podejmowania działań prewencyjnych. Europejskie badania sondażowe pokazują, że przemoc seksualna dotyka ok. 9,6% dzieci na terenie naszego kontynentu (13,4% dziewcząt i 5,7% chłopców).

- 18. listopada jest dniem, w którym w sposób szczególnie głośny powinniśmy przypominać o problemie, przez co przyczyniać się do przełamywania twardej bariery milczenia w obszarze przemocy seksualnej wobec dzieci. Zagrożenie nią nie maleje, chociażby z uwagi na powszechne korzystanie przez dzieci z nowych technologii. Wirtualnego świata nie unikniemy – jest dzisiaj niezbędny, ale trzeba pamiętać, że może on również otwierać przestępcom drzwi do dziecięcego świata – powiedział Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka.

W ostatnim czasie ujawniono wiele przypadków wykorzystywania seksualnego w sporcie. Stało się to impulsem, by tegoroczną edycję poświęcić tematowi ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym właśnie w tym zakresie.

W 2018 roku uruchomiono inicjatywę Start to Talk, wzywającą władze publiczne i ruch sportowy do działań powstrzymujących seksualne wykorzystywanie dzieci. Projekt zakłada szeroką dystrybucję materiałów edukacyjnych, zwiększających świadomość wszystkich osób działających w sporcie (trenerów, klubów, federacji, stowarzyszeń, dzieci i ich rodzin) żeby skuteczniej zapobiegać nadużyciom seksualnym i  podejmować natychmiastową reakcję w przypadku ich wystąpienia.

 Na potrzeby tej inicjatywy powstała strona informująca o działaniach skierowanych przeciwko "Wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w sporcie", na której dostępne są materiały edukacyjne, dotyczące tej tematyki: https://www.coe.int/en/web/children/2018-edition