O akceptacji, zdrowiu psychicznym i szkole… bez dzwonków

Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka i Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE byli gośćmi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8

Dowiedz się więcej