Posiłek w szkole. Dieta nie może wykluczać

O dostępności do roślinnych posiłków w szkołach rozmawiano w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich podczas seminarium „Roślinne Posiłki – Program

Dowiedz się więcej