Dzieci w centrum uwagi. Szkolenie w Biurze RPD

„Przeciwdziałanie przemocy domowej – aspekty prawne i psychologiczne. Reprezentacja dziecka doznającego przemocy. Ochrona dzieci przed przemocą domową” – to

Dowiedz się więcej