Światowy Dzień Uchodźcy. Po pierwsze: solidarność

Choć w Biurze RPD nad sytuacją dzieci z doświadczeniem uchodźczym pochyla się każdego dnia zespół ekspertów, 20 czerwca jest

Dowiedz się więcej