Rodzicu, zobacz, jakie oświadczenie złożyć w sprawie wizerunku i danych dziecka lub dodatkowych zajęć

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, jak powinny wyglądać zgodne z prawem oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dotyczące wykorzystywania wizerunków nieletnich, przetwarzania ich danych osobowych, uczestnictwa w wycieczkach czy zajęciach pozaszkolnych, publikujemy wzory takich przykładowych oświadczeń. ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO … Czytaj dalej Rodzicu, zobacz, jakie oświadczenie złożyć w sprawie wizerunku i danych dziecka lub dodatkowych zajęć