Rodzicu, zobacz, jakie oświadczenie złożyć w sprawie wizerunku i danych dziecka lub dodatkowych zajęć

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, jak powinny wyglądać zgodne z prawem oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dotyczące wykorzystywania wizerunków nieletnich, przetwarzania ich danych osobowych, uczestnictwa w wycieczkach czy zajęciach pozaszkolnych, publikujemy wzory takich przykładowych oświadczeń.

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO W WYCIECZCE (INNYM WYDARZENIU)

OŚWIADCZENIE RODZICA W SPRAWIE ZAJĘĆ EDUKACJI SEKSUALNEJ

Poniżej oświadczenia w wersji edytowalnej:

Oświadczenie rodzica w sprawie edukacji seksualnej

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Zgoda rodzica (opiekuna) na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda rodzica (opiekuna) na udział małoletniego w wycieczce lub innym wydarzeniu