Zamówienia publiczne

Plan zamówień 2021

Data zamieszczenia 25-02-2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2021 – Plan Zamówień Publicznych BRPD 2021

 

 

Zapytanie ofertowe na udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby BRPD

Zaproszenie do skladania ofert- SIP.pdf

Formularz ofertowy.docx

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy – autosegment C na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka

Zaproszenie do skladania ofert.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

Informacja o wyborze oferty.doc

 

Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 01-12-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego, utrzymania terenów zielonych i odśnieżania na potrzeby BRPD

Zaproszenie do skladania ofert.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Informacja o wyborze oferty.doc

Informacja o unieważnieniu postępowania.doc

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego, utrzymania terenów zielonych i odśnieżania na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

zaproszenie_do_skladania_ofert.docx

Załączniki edytowalne.docx

Informacja o unieważnieniu postępowania.doc

 

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w dwóch częściach

Data zamieszczenia 06-11-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu,pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3

Informacja z otwarcia ofert.doc

Informacja o unieważnieniu części II postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Dostawa serwerów, macierzy i UPS dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 09-10-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki edytowalne.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ.doc

Informacja z otwarcia ofert.doc

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

 

Konkurs na opracowanie pomysłów i projektów dwóch edukacyjno-rozrywkowych gier tradycyjnych oraz dwóch gier logicznych-układanek

Data zamieszczenia 16-09-2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt gry 30.11

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 3 Prawa dziecka.zip

Załącznik nr 4 Prawa dziecka.zip

Załącznik nr 5 Ksiega znaku.zip

Zmiana Regulaminu konkursu

 

 

Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Data zamieszczenia 17-06-2020 r.

Zaproszenie do skladania ofert

Załączniki edytowalne

Zawiadomienie o wizji lokalnej

odpowiedzi na pytania

Informacja o złozonych ofertach

Informacja o wyborze oferty

 

 

Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 25-05-2020 r.

Ogłoszenie o zamówienu- SIWZ.docx

Załączniki edytowalne.docx

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia.docx

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia 2.docx

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia 3.docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dowiadomości publicznej

Informacja o uniewaznieniu czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach

Data zamieszczenia 25-05-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ.docx

ZMIENIONY Załacznik nr 2- formularz ofertowy.docx

Sprostowanie zawiadomienia o zmianie treści SIWZ.docx

SIWZ po ZMIANIE ujednoliccony.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 05-05-2020 r.

Ogłoszenie o zamówienu- SIWZ.docx

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmianatreści Ogłoszenia.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana terminu składania Ofert.docx

Informacja z otwarcia ofert.docx

Informacja o unieważnieniu postępowania.docx

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę kompleksowej przeprowadzki mienia BRPD

Zaproszenie do skladania ofert.docx

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert OPZ.docx

Informacja o wyborze oferty.docx

Sprostowanie informacji o wyborze oferty.docx

 

Plan zamówień 2020

ZMIANA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BRPD NA ROK 2020 – ZMIANA -Plan zamówień publicznych 2020

Data zamieszczenia 30-04-2020 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2020 – plan_zamowien_2020.pdf

 

Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania

Data zamieszczenia 09-04-2020 r.

Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki-edytowalne.docx

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dWip.docx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Najem długoterminowy samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka na okres 36 miesięcy

Data zamieszczenia 06-03-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawców.docx

Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf

Zmiana-treści-SIWZ-terminu-składania-ofert.docx

Informacja-z-otwarcia-ofert.docx

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx

Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf

 

Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania- w dwóch częściach

Data zamieszczenia: 03.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-ozamówieniu.pdf

Odpowiedź-na-pytania-i-zmiana-treściSIWZ.docx

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-publ.docx

Informacja-o-unieważnieniu-części-I-zamówienia.docx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej w 2020 roku do siedziby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30/32

Data zamieszczenia: 09.12.2019 r.

Zaproszenie do skladania ofert.docx

Załacznik nr 2 Formularz ofertowy.docx

Odpowiedź na pytania Wykonawcy.docx

Informacja o złozonych ofeertach i najkorzystniejszejofercie

 

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach
Data zamieszczenia: 15.11.2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowieniu.pdf231.79 KB
Microsoft Office document icon siwz.doc498.5 KB
Plik zalacznik_nr_2-_formularz_ofertowy.docx18.75 KB
Plik zalaczniki_34567_-_oswiadczenia.docx21.95 KB
PDF icon odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow.pdf564.31 KB
PDF icon odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow2.pdf52.0 KB
PDF icon Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-ozamówieniu.pdf120.0 KB
PDF icon Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawców-i-zmiana-terminuskładania-ofert.pdf572 KB
PDF icon Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawców-i-zmiana-terminuskładania-ofert2.pdf574 KB
PDF icon Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-ozamówieniu-2.pdf115 KB
PDF icon Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf102 KB
PDF icon Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf302 KB
PDF icon OGŁOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMÓWIENIA.pdf94 KB

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w dwóch częściach2019-08-14
Data zamieszczenia: 14.08.2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF iconogloszenie_o_zamowieniu.pdf237.17 KB
PDF iconsiwz.pdf1.61 MB
Plikzalacznik_nr_1_sopz.docx2.32 MB
Plikzalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx22.76 KB
Plikzalacznik_nr_3_oswiadczenie_dot._wykluczenia.docx15.45 KB
Plikzalacznik_nr_4_ogloszenie_ospelnieniu_warunkow.docx13.65 KB
Plikzalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx13.97 KB
Plikzalacznik_nr_6_projekt_umowy.docx19.31 KB
Plikzalacznik_nr_7_oswiadczenie_o_grupiekapitalowej.docx16.9 KB
PDF iconogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf116.08 KB
PDF iconwyjasnienia_tresci_siwz_i_zmiana_siwz.pdf695.01 KB
PDF iconwyjasnienia_tresci_siwz.pdf687.93 KB
PDF iconinformacja_z_otwarcia_ofert.pdf66.37 KB
PDF iconinformacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf88.6 KB
PDF iconinformacja_o_uniewaznieniu_czynnosci_wyboru-1.pdf46 KB
PDF iconInformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I zamówienia.pdf66 KB
PDF iconogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf187 KB

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2019-08-07
Data zamieszczenia: 07.08.2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowieniu.pdf226.27 KB
PDF icon siwz.pdf1.22 MB
Plik zalacznik_nr_1_sopz.docx38.06 KB
Plik zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx59.68 KB
Plik zalacznik_nr_3_oswiadczenie_dotyczace_wykluczenia.docx15.76 KB
Plik zalacznik_nr_4_oswiadczenie_dotyczacespelnienia_warunkow.docx13.72 KB
Plik zalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx13.7 KB
Plik zalacznik_nr_6_wykaz_osob.docx13.26 KB
Plik zalacznik_nr_7_oswiadczenie_oprzynaleznosci_do_grypykapitalowej.docx15.05 KB
Plik zalacznik_nr_8_udostepnienie_zasobow.docx13.02 KB
Plik zalacznik_nr_9_projekt_umowy.docx32.34 KB
PDF icon ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf114.38 KB
PDF icon wyjasnienie_tresci_siwz_i_zmiana_siwz.pdf178.96 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf73.34 KB
PDF icon
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
60.50 KB
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf78.20 KB

Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2019-05-30
Data zamieszczenia: 30.05.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowienu-_siwz.pdf1.17 MB
Plik zalacznik_nr_1_do_ogloszenia.docx23.71 KB
Plik zalacznik_nr_2_do_ogloszenia.docx31.74 KB
Plik zalacznik_nr_3_do_ogloszenia.docx13.3 KB
Plik zalacznik_nr_4_do_ogloszenia.docx14.5 KB
Plik zalacznik_nr_5_do_ogloszenia.docx19.7 KB
Plik zmieniony_zalacznik_nr_2_do_ogloszenia.docx31.95 KB
PDF icon odpowiedzi_na_pytania.pdf271.93 KB
PDF icon informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf52.92 KB
PDF icon informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf57.63 KB
PDF icon informacja_o_zam._na_uslugi_spoleczne_i_inne.pdf86.16 KB

Plan zamówień 20192019-04-05
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2019

ZałącznikWielkość
PDF icon plan_zamowien_2019.pdf82.76 KB

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2018-07-27
Ogłoszenie nr 596105-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowieniu.pdf227.22 KB
Microsoft Office document icon siwz_druk_wydawnictw.doc225.5 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1_do_siwz-sopz.doc73.5 KB
Plik zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx15.95 KB
Plik zalacznik_nr_3_oswiadczenie-wykluczenie.docx14.03 KB
Plik zalacznik_nr_4_oswiadczenie-spelnienie_warunkow_udzialu.docx12.21 KB
Plik zalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx11.84 KB
Plik zalacznik_nr_6_umowa.docx17.66 KB
Plik zalacznik_nr_7_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx13.02 KB
PDF icon informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf108.79 KB
PDF icon informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf121.02 KB
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf77.31 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-07-27
Zawiera informację o unieważnieniu postępowania z ogłoszenia 591334-N-2018.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf155.48 KB

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2018-07-18
Ogłoszenie nr 591334-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

ZałącznikWielkość
ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie nr 591334-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.226.71 KB
Microsoft Office document icon Specyfikacja istotnych warunków zamówienia225.5 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1_do_siwz-sopz.doc71 KB
Plik zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx16.27 KB
Plik zalacznik_nr_3oswiadczenie-wykluczenie.docx14.03 KB
Plik zalacznik_nr_4oswiadczenie-spelnienie_warunkow_udzialu.docx12.21 KB
Plik zalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx11.84 KB
Plik zalacznik_nr_6_umowa.docx17.64 KB
Plik zalacznik_nr_7_oswiadczenie_oprzynaleznosci_do_grupykapitalowej.docx13.02 KB
PDF icon odpowiedz_na_pytanie_nr_1.pdf62.17 KB
PDF icon informacja_o_ofertach_zlozonych_w_postepowaniu.pdf98.37 KB
PDF icon uniewaznienie.pdf69.54 KB