Zamówienia publiczne

Biuro Rzecznika Praw Dziecka zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów higieniczno-sanitarnych

Data opublikowania: 19.06.2024 r.

19 czerwca 2024_dokumentacja_art_higieniczno_sanitarne

19 czerwca 2024_formularz artykuly higieniczno-sanitarne

Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2024 r. o godz. 16.00

________________________________________________________________________________________________________

Biuro Rzecznika Praw Dziecka zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów higieniczno-sanitarnych

Data opublikowania: 06.06.2024 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data opublikowania: 24.05.2024 r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert, zawiadomienie o zmianie treści Formularza Cenowego

W związku z pytaniem wykonawcy i w konsekwencji zmianą w pozycjach: 27-29 oraz 64-66 pliku formularza ofertowego, uprzejmie informuję, że termin składania ofert na dostawę artykułów higieniczno-sanitarnych zostaje przedłużony do dnia 27 maja 2024 r., do godziny 16.00.

pytanie wykonawcy
24 maja 2024_formularz cenowy artykuly higieniczno-sanitarne

Data opublikowania: 20.05.2024 r.

Do pobrania: Dokumentacja artykuły higieniczno sanitarne (w dokumencie na ostatniej stronie znajduje się plik excel)

________________________________________________________________________________________________________

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych.
Data opublikowania: 20.05.2024 r.

Do pobrania: Dokumentacja na artykuły spożywcze  (w dokumencie na ostatniej stronie znajduje się plik excel)


________________________________________________________________________________________________________

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 22 części
 

Data opublikowania: 23.01.2024 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1) 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówieniahttps://ezamowienia.gov.pl 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-e951666a-b91d-11ee-b7da-22bd761ba7f3 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e951666a-b91d-11ee-b7da-22bd761ba7f3

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/2/2024 

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej). 

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”  

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.  

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 

________________________________________________________________________________________________________

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 4 części

Data opublikowania: 23.01.2024 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-d9d68af9-b912-11ee-b7da-22bd761ba7f3 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9d68af9-b912-11ee-b7da-22bd761ba7f3  

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/1/2024

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

________________________________________________________________________________________________________
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie rocznego dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Data opublikowania: 21.11.2023 r.

Zaproszenie do skladania ofert

Załączniki nr 2 i 3 edytowalne

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

________________________________________________________________________________________________________

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie rocznego dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Data opublikowania: 17.11.2023 r.

 

Zaproszenie do skladania ofert

Załączniki nr 2 i 3 edytowalne

Informacja o unieważnieniu postepowania

 

________________________________________________________________________________________________________

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka” znak BRPD/ZP/17/2023

Data opublikowania: 23.10.2023 r.

 

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-d1b72e9f-718b-11ee-9aa3-96d3b4440790

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1b72e9f-718b-11ee-9aa3-96d3b4440790

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/17/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

________________________________________________________________________________________________________

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data opublikowania: 30.08.2023 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-277aba39-4734-11ee-9aa3-96d3b4440790

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-277aba39-4734-11ee-9aa3-96d3b4440790 

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/16/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

________________________________________________________________________________________________________

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych BRPD/ZP/14/2023

Data opublikowania: 03.07.2023 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-aca40285-19a2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aca40285-19a2-11ee-a60c-9ec5599dddc1 

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/14/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

________________________________________________________________________________________________________

Dostawa sprzętu komputerowego 4 BRPD/ZP/15/2023

Data opublikowania: 27.06.2023 r.

Dostawa sprzętu komputerowego 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 2 uPzp.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-cd1f7449-14b9-11ee-9aa3-96d3b4440790

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd1f7449-14b9-11ee-9aa3-96d3b4440790

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/15/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 


________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/13/2023

Data opublikowania: 16.06.2023 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-adb184ef-0c3b-11ee-9355-06954b8c6cb9

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-adb184ef-0c3b-11ee-9355-06954b8c6cb9

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/13/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

___________________________________________________________________________________________________________

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data opublikowania: 11.05.2023

Zaproszenie do składania ofert-artykuły biurowe

Załączniki 2 i 3 – Formularz oferty i oświadczenie

Informacja o wyborze oferty

 

___________________________________________________________________________________________________________

Zapewnienie organizacji udziału BRPD w 9 wydarzeniach plenerowych

Data opublikowania: 10.05.2023 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-51313e14-ef35-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51313e14-ef35-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/12/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 


___________________________________________________________________________________________________________

Dostawa sprzętu komputerowego w czterech częściach BRPD/ZP/10/2023

Data opublikowania: 28.04.2023 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f5f3b525-e5c9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5f3b525-e5c9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/10/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zapewnienie kompleksowej organizacji wyjazdu na ŚDM

Data opublikowania: 27.04.2023 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-6d8edd11-e4eb-11ed-9355-06954b8c6cb9

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d8edd11-e4eb-11ed-9355-06954b8c6cb9

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/11/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce

Data opublikowania: 19.04.2023

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-c02b9329-dea3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c02b9329-dea3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/9/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie biurowe i antywirusowe wraz ze wsparciem oprogramowania BRPD/ZP/8/2023

Data opublikowania: 31.03.2023

 

Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie biurowe i antywirusowe wraz ze wsparciem oprogramowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-9fe10ab1-cf8c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fe10ab1-cf8c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/8/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych III BRPD/ZP/7/2023

Data opublikowania: 22.03.2023

 

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych III

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-4398c007-c4a7-11ed-9355-06954b8c6cb9

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4398c007-c4a7-11ed-9355-06954b8c6cb9

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/7/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).


_________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych II
BRPD/ZP/6/2023

Data opublikowania: 22.03.2023

 

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych II

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bfc45a51-c499-11ed-9355-06954b8c6cb9

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bfc45a51-c499-11ed-9355-06954b8c6cb9

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/6/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych I BRPD/ZP/5/2023 

Data opublikowania: 16.03.2023

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-0da4e76a-c3f8-11ed-9355-06954b8c6cb9

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0da4e76a-c3f8-11ed-9355-06954b8c6cb9

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/5/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

_________________________________________________________________________________

Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Biura Rzecznika Praw Dziecka w systemie bezgotówkowym

Data opublikowania: 08.03.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c2b1a9aa-bda5-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2b1a9aa-bda5-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/4/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

_________________________________________________________________________________

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów higieniczno – sanitarnych dla BRPD

Data opublikowania: 03.03.2023

Zaproszenie do składania ofert-artykuły higieniczno-sanitarne

Załączniki nr 2 i 3 edytowalne

Informacja o wyborze oferty

 

_________________________________________________________________________________

Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Biura Rzecznika Praw Dziecka w systemie bezgotówkowym

BRPD/ZP/3/2023

Data opublikowania: 24.02.2023

 

Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Biura Rzecznika Praw Dziecka w systemie bezgotówkowym

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-1112041a-b450-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1112041a-b450-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/3/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

_________________________________________________________________________________

Plan zamówień 2023

Data zamieszczenia 22-02-2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023

Aktualizacja: 15.03.2023 r.:

Plan postępowań o udzielenie zamówieia na rok 2023-zmiana 1

Aktualizacja: 25.04.2023 r.:

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023-zmiana 2

Aktualizacja: 09.10.2023 r.:

Plan postępowań o udzielenie zamowienia na rok 2023 – zmiana 3

_________________________________________________________________________________

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 18 części BRPD/ZP/2/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-a2966d30-9bd5-11ed-b4ea-f64d350121d2

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2966d30-9bd5-11ed-b4ea-f64d350121d2

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/2/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).


_________________________________________________________________________________
Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części

BRPD/ZP/1/2023

Data opublikowania: 19.01.2023 r.

 

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-050208bf-97fe-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-050208bf-97fe-11ed-94da-6ae0fe5e7159
(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)
Nr referencyjny: BRPD/ZP/1/2023
Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

 

_________________________________________________________________________________

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data opublikowania: 16.11.2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji

 

Identyfikator postępowania: 05696c67-7ce4-4f74-9d3b-cdf42505983b

Nr referencyjny: BRPD/ZP/21/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/05696c67-7ce4-4f74-9d3b-cdf42505983b

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/druk-wydawnictw-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-brpdzp212022  oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2022 r.

SWZ z załacznikami

Załącznik nr 1 do SWZ-OPZ edytowalny

Załącznik nr 2 do SWZ-formularz ofertowy edytowalny

Załączniki 3-7 do SWZ edytowalne

Załącznik nr 8 do SWZ – PPU

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz.III zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz.I i II zamówienia

Informacja o unieważnieniu części III zamówienia

ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 13.12.2022 r.

_________________________________________________________________________________

Zaproszenie do składania ofert na udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Data opublikowania: 28.10.2022 r.

 

Zaproszenie do skladania ofert

Załączniki nr 2 i 3 edytowalne

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_________________________________________________________________________________

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/20/2022

Data opublikowania: 19.09.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji

 

Identyfikator postępowania: 1fb24bb4-1dea-41a1-bd43-6519d6905acb

Nr referencyjny: BRPD/ZP/20/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1fb24bb4-1dea-41a1-bd43-6519d…

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/druk-wydawnictw-dla-biura-rzecznika-pr…

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.09.2022 r.

SWZ z załacznikami

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ edytowalny

Załącznik nr 2 do SWZ formularz oferty edytowalny

Załącznik nr 8 do SWZ PPU edytowalny

Załączniki nr 3-7 do SWZ edytowalne

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.09.2022 r.

Sprostowanie wyjaśnień treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert wyd

Informacja o wyborze najkorzystkiejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 4.11.2022 r

_________________________________________________________________________________

Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data opublikowania: 01.08.2022 r.

 

Zaproszenie do skladania ofert

Załącznik nr 2- formularz ofertowy

Załączniki nr 3-5 edytowalne

Informacja o wyborze oferty

_________________________________________________________________________________

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data opublikowania: 08.07.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji

 

Identyfikator postępowania: 09d19a0c-52a6-484f-8b3f-2dc9d9a9d7dd

Nr referencyjny: BRPD/ZP/19/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/09d19a0c-52a6-484f-8b3f-2dc9d9a9d7dd

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/druk-wydawnictw-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-brpdzp192022 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamówieni z dnia 08.07.2022 r.

SWZ z załacznikami

Załącznik nr 1 do SWZ-OPZ

Załącznik nr 2 do SWZ edytowalny-formularz ofertowy

Załączniki nr 3-7 do SWZ edytowalne

Załącznik nr 8 do SWZ-PPU

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.07.2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ 2

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I postępowania oraz unieważnieniu cz.II postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 04.08.222 r.

_________________________________________________________________________________

Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/18/2022

Data opublikowania: 13.05.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: 89946e4a-c458-4c98-89d4-194b3283d680

Nr referencyjny: BRPD/ZP/18/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89946e4a-c458-4c98-89d4-194b3…

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/swiadczenie-uslug-pocztowych-dla-biura…

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.05.2022 r.

SWZ z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ-OPZ

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy edytowalny

Załącznik nr 8 do SWZ-PPU

załączniki 3-7 do SWZ edytowalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.05.2022 r

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.06.2022 r.

_________________________________________________________________________________

Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: 63d0780a-f6ec-4cc2-b07f-ae2cf43e28b1

Nr referencyjny: BRPD/ZP/16/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/63d0780a-f6ec-4cc2-b07f-ae2cf43e28b1

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/badanie-jakosci-zycia-dzieci-i-mlodziezy-w-polsce-brpdzp162022 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.04.2022 r.

SWZ z załacznikami

Załącznik nr 1 do SWZ-OPZ

Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz ofertowy edytowalny

Załączniki nr 3-8 do SWZ edytowalne

Załącznik nr 9 do SWZ-PPU

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu z dnia 28.04.2022 r.

Zmiana treści SWZ – podstawy wykluczenia i wyjaśnienia SWZ

Zmieniony załącznik nr 3 do SWZ edytowalny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu z dnia 02.05.2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ

Zmienione załaczniki nr 5a,5b,5c i 5e do SWZ edytowalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.05.2022 r

Zmiana SWZ-formularza ofertowego

Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz ofertowy edytowalny

Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I,II, IV i V i unieważnieniu cz.III

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.06.2022 r.

_________________________________________________________________________________

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Identyfikator postępowania: 6e44bf78-913a-497c-b6e2-e8cbe475d0ae

Nr referencyjny: BRPD/ZP/17/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6e44bf78-913a-497c-b6e2-e8cbe475d0ae

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-brpdzp172022 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 26.04.2022 r.

Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki-SWZ

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 13.05.2022 r.

 

_________________________________________________________________________________

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data opublikowania: 20.04.2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Identyfikator postępowania: f033a733-1afd-48a2-90f8-98ff3972967c 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/15/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f033a733-1afd-48a2-90f8-98ff3972967c

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-materialow-informacyjno-promocyjnych-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-6 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamówieniu 20.04.2022 nr 2022_S 077-209558

SWZ z załącznikami

Załacznik nr 1 do OPZ

Załacznik nr 1 do SWZ – OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do SWZ edytowalny formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ

Załączniki nr 4-8 do SWZ edytowalne

Załącznik nr 9 do SWZ- PPU

Wyjaśnienia treści SWZ

Zmiana ogłoszenia.Sprostowanie.Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazane do Dz.U.UE 28.04.2022 r.

Zmiana treści SWZ – podstawy wykluczenia

Sprostowanie.Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane z dnia 3.05.2022r.

Sprostowanie.Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane z dnia 06.05.2022 r.

Zmiana treści SWZ 2

Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ-formularz ofertowy edytowalny

Zmieniony Załącznik nr 8 do SWZ edytowalny

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane z dnia 17.05.2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w cz.III postępowania

Informacja o unieważnieniu cz.III postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 5.08.2022 r

_____________________________________________________________________________________

 

Świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego i odśnieżanie na potrzeby BRPD

Data opublikowania: 05 04 2022 r.

Zaproszenie do skladania ofert

Załączniki 2 i 3 edytowalne

Informacja o wyborze oferty

_____________________________________________________________________________________

 

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/14/2022

Data opublikowania: 01 04 2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: 17d13977-cd8e-413f-b459-ddb22a345236

Nr referencyjny: BRPD/ZP/14/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17d13977-cd8e-413f-b459-ddb22…

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-…

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1.04.2022 r.

SWZ z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ- OPZ

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy edytowalny

Załącznik nr 7 do SWZ-PPU

Załączniki nr 3-6 do SWZ edytowalne

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ 2

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłszenie o wyniku postępowania z dnia 12.05.2022 r

 

_____________________________________________________________________________________

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/13/2022

Data opublikowania: 28 03 2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: bfb6b465-35d0-4eb7-98af-9a95438398e0

Nr referencyjny: BRPD/ZP/13/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bfb6b465-35d0-4eb7-98af-9a954…

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-…
oraz
https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.03.2022 r.

SWZ z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ OPZ edytowalny

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy edytowalny

Załącznik nr 7 do SWZ PPU

Załączniki nr 3-6 do SWZ edytowalne

Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 6.04.2022 r

 

_____________________________________________________________________________________

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część XIII  BRPD/ZP/12/2022

Data opublikowania: 22 03 2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Identyfikator postępowania: 7d13bb35-9aa7-4f62-a7b1-b630dbfcfcde

Nr referencyjny: BRPD/ZP/12/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-p…

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d13bb35-9aa7-4f62-a7b1-b630d…

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

_____________________________________________________________________________________
Świadczenie usług utrzymania terenu zielonego na potrzeby BRPD
Data opublikowania: 21 03 2022 r.

Zaproszenie do skladania ofert

Załączniki nr 2-4 edytowalne

Informacja o wyborze oferty

Informacja o ponownym wyborze oferty

_____________________________________________________________________________________
Świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego i odśnieżanie na potrzeby BRPD
Data opublikowania: 21 03 2022 r.
Zaproszenie do skladania ofertZałączniki nr 2 i 3 edytowalne

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

_____________________________________________________________________________________

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część VI

Data opublikowania: 21 03 2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Identyfikator postępowania: 77d9b406-d839-4d3b-a1cd-5e00be2ccbb8 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/11/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-ich-4

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/77d9b406-d839-4d3b-a1cd-5e00be2ccbb8 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 21.03.2022 r.

Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki-SWZ

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 4.04.2022r

 

_____________________________________________________________________________________

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data opublikowania: 14 03 2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: 330a364b-69de-4405-a0b2-d588d442bf81

Nr referencyjny: BRPD/ZP/8/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-brpdzp82022

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/330a364b-69de-4405-a0b2-d588d442bf81 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.03.2022 r.

SWZ z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ edytowalny

Załącznik nr 2 do SWZ formularz ofertowy edytowalny

Załączniki nr 3-6 do SWZ edytowalne

 

_____________________________________________________________________________________

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data opublikowania: 09 03 2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: c5c3545b-ab24-41ca-bf91-fdb4acd73c7f

Nr referencyjny: BRPD/ZP/10/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c5c3545b-ab24-41ca-bf91-fdb4acd73c7f oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.03.2022 r.

SWZ z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ edytowalny

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy edytowalny

Załączniki nr 3-6 do SWZ edytowalne

Załącznik nr 7 do SWZ – PPU

Wyjaśnienia treści SWZ1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia1

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 21.03.2022 r

 

 

_____________________________________________________________________________________

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część I

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Identyfikator postępowania: 4276b41d-54d5-41cf-acc6-79e91f3beeb8

Nr referencyjny: BRPD/ZP/6/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-ich-3

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4276b41d-54d5-41cf-acc6-79e91f3beeb8  oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 04.03.2022 r.

Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki-SWZ

 

_____________________________________________________________________________________

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 2 części

Data opublikowania: 03 03 2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: 61df14fc-efd9-467b-a313-9b1f77940dd4

Nr referencyjny: BRPD/ZP/7/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-ich-2

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/61df14fc-efd9-467b-a313-9b1f77940dd4 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.03.2022 r.

SWZ z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ

Załączniki nr 2a i 2b edytowalne Formularz ofertowy

Załączniki nr 3-8 edytowalne

Załącznik nr 9 do SWZ – PPU

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 6.04.2022 r

_____________________________________________________________________________________
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część IX
Data opublikowania: 03 03 2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Identyfikator postępowania: 8fe7c731-31ab-472f-9fbc-a2afbe11af60
Nr referencyjny: BRPD/ZP/9/2022
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-ich-1
Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8fe7c731-31ab-472f-9fbc-a2afbe11af60 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 03.03.2022 r.

Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki-SWZ

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 23.03.2022 r

 

_____________________________________________________________________________________

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część II brpd/zp/5/2022

Data opublikowania: 02 03 2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Identyfikator postępowania: 2e1df1e6-d3e9-441d-afa7-808097f6c2c8

Nr referencyjny: BRPD/ZP/5/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-p…

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e1df1e6-d3e9-441d-afa7-80809…

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_z_dnia_02.03.2022_r.pdf

zaproszenie_do_negocjacji_w_trybie_zamowienia_z_wolnej_reki-swz.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 4.04.2022r.

 

_____________________________________________________________________________________

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/4/2022

Data opublikowania: 16 02 2022 r.

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.
Identyfikator postępowania: c99762f4-9df1-4e53-8e2d-1c8d02c64333
Nr referencyjny: BRPD/ZP/4/2022
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-brpdzp42022
Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c99762f4-9df1-4e53-8e2d-1c8d02c64333 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.02.2022 r.

SWZ z załącznikami

edit Załącznik nr 1 – OPZ

edit Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

edit Załączniki nr 3-6

edit Załącznik nr 7- PPU

Wyjaśnienia treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24.02.2022 r.

Zmiana SWZ – terminu składania ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 2.03.2022r.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów

Data opublikowania: 04 02 2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: a9953106-adfd-40ea-9c8f-222e83dcfb8a

Nr referencyjny: BRPD/ZP/3/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-pedagoga-swiadczacego-pomoc-ped…

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a9953106-adfd-40ea-9c8f-222e8…

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2022 r.

SWZ z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ OPZ

Załączniki nr 2a i 2b do SWZ edytowalne – forlumarz ofertowy i karta próbki pracy

Załączniki nr 3-8 do SWZ edytowalne

Załącznik nr 9 do SWZ PPU

Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 01.03.2022 r

 

 

_____________________________________________________________________________________

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części

Data opublikowania: 20 01 2022 r.

 

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: f6ceda4c-a75d-4517-90cf-3b2429703516

Nr referencyjny: BRPD/ZP/2/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-pedagoga-swiadczacego-pomoc-ped…

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f6ceda4c-a75d-4517-90cf-3b242…

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.01.2022 r.

SWZ z załącznikami

Załaczniki nr 3-8 edytowalne

Załącznik nr 1 OPZ dla części 1-3

Załącznik nr 2a i 2b formularz ofertowy i karta próbki pracy edytowalne

Załącznik nr 9 PPU

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.I i II i unieważneiniu postępowania cz. III

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 23.02.2022 r.

 

_____________________________________________________________________________________

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 16 części 

Data opublikowania: 19.01.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: 0fb0fb9a-90e4-447d-b45b-1975a7857d9c

Nr referencyjny: BRPD/ZP/1/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-p…

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fb0fb9a-90e4-447d-b45b-1975a…

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.01.2022r.

SWZ z załącznikami

Załącznik nr 1a OPZ części 1-8

Załącznik nr 1b OPZ części 9-13

Załącznik nr 1c OPZ części 14-16

Załącznik nr 9 – PPU

Załączniki nr 2a i 2b Formularz ofertowy i Karta próbki pracy – edytowalne

Załączniki nr 3-8 edytowalne

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.IV,V,VIII,X,XI,XII,XIV,XV i unieważnieniu postępowania cz.I,II,VI,IX,XIII,XVI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.VII i unieważnieniu postępowania w cz. III

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 24.02.2022 r

_____________________________________________________________________________________

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2022

plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – 2022_BZP 00026359_01_P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 po zmianie – 2022_BZP 00026359_02_P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 po 2 zmianie – 2022_BZP 00026359_03_P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 po 3 zmianie – 2022_BZP 00026359_04_P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 po 4 zmianie-2022_BZP 00026359_05_P

_____________________________________________________________________________________

Zaproszenia do składania ofert na udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Data zamieszczenia: 19.11.2021 r.

Zaproszenie do skladania ofert na dostęp do SIP.pdf

Załącznik nr 2 -formularz ofertowy edytowalny.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja o wyborze oferty.pdf

_____________________________________________________________________________________

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia: 15.09.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.
Identyfikator postępowania: 9837b211-1c1a-4bcd-be21-ce0c966fd2af
Nr referencyjny: BRPD/ZP/4/2021
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal – miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ”, znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9837b211-1c1a-4bcd-be21-ce0c966fd2af
Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.09.2021r.pdf

SWZ z załącznikami.pdf

Załącznik nr 1 PPU z OPZ.docx

Załącznik nr 2 edytowalny – formularz ofertowy.docx

Załączniki nr 3-8 edytowalne.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_____________________________________________________________________________________

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: 20b4b275-fb65-4d85-8e2b-8f89e45b075d 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/3/2021
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal – miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ”, znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/20b4b275-fb65-4d85-8e2b-8f89e45b075d

Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.09.2021

SWZ z załącznikami

Załącznik nr 1 PPU z OPZ

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy edytowalny

Załączniki nr 3-8 edytowalne

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.09.2021.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o uniewaznieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 15.09.2021

_____________________________________________________________________________________

Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 07.07.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.
Identyfikator postępowania: 2c6552d6-04b1-4ab2-9cc5-ec3d5763d74a
Nr referencyjny: BRPD/ZP/2/2021
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal – miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ”, znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2c6552d6-04b1-4ab2-9cc5-ec3d5763d74a
Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 7.07.2021.pdf

SWZ z załącznikami.pdf

Załącznik edytowalny nr 1 – PPU i OPZ.docx

Załączniki edytowalne nr 2-7.docx

Wyjaśnienia treści SWZ.pdf

Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf

Wyjaśnienia treści SWZ 3.pdf

informacja z wizji lokalnej.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.07.2021

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana SWZ – terminu składania ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

_____________________________________________________________________________________

Zaproszenia do składania ofert na dostawę 7 osobowego samochodu osobowego typu mini van na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Data zamieszczenia 23.04.2021 r.

Zaproszenie do skladania ofert.pdf

Załącznik nr 2 -formularz ofertowy.docx

Odpowiedź na pytanie.pdf

_____________________________________________________________________________________

Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce

Data zamieszczenia 13-04-2021 r.

Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: 03b85389-4cf4-4287-8fde-bf1760ab4ed7

Nr referencyjny: BRPD/ZP/1/2021
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal – miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ”, znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/03b85389-4cf4-4287-8fde-bf1760ab4ed7
Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.04.2021.pdf

SWZ z załącznikami.pdf

Załącznik nr 1 Projektowane Postanowienia Umowy i Opis Przedmiotu Zamówienia.docx

Załączniki edytowalne nr 2 – 8.docx

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.04.2021.pdf

Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf

_____________________________________________________________________________________

Plan zamówień 2021

Data zamieszczenia 25-02-2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2021

Plan Zamówień Publicznych BRPD 2021

Plan zamówień publicznych na 2021 r. po zmianie

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2021 PO ZMIANIE 2

_____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby BRPD

Zaproszenie do skladania ofert- SIP.pdf

Formularz ofertowy.docx

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja o wyborze oferty

_____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy – autosegment C na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka

Zaproszenie do skladania ofert.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

Informacja o wyborze oferty.doc

_____________________________________________________________________________________

Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 01-12-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego, utrzymania terenów zielonych i odśnieżania na potrzeby BRPD

Zaproszenie do skladania ofert.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Informacja o wyborze oferty.doc

Informacja o unieważnieniu postępowania.doc

_____________________________________________________________________________________

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego, utrzymania terenów zielonych i odśnieżania na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

zaproszenie_do_skladania_ofert.docx

Załączniki edytowalne.docx

Informacja o unieważnieniu postępowania.doc

_____________________________________________________________________________________

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_____________________________________________________________________________________

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w dwóch częściach

Data zamieszczenia 06-11-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu,pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3

Informacja z otwarcia ofert.doc

Informacja o unieważnieniu części II postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

_____________________________________________________________________________________

Dostawa serwerów, macierzy i UPS dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 09-10-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki edytowalne.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ.doc

Informacja z otwarcia ofert.doc

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

_____________________________________________________________________________________

Konkurs na opracowanie pomysłów i projektów dwóch edukacyjno-rozrywkowych gier tradycyjnych oraz dwóch gier logicznych-układanek

Data zamieszczenia 16-09-2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt gry 30.11

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 3 Prawa dziecka.zip

Załącznik nr 4 Prawa dziecka.zip

Załącznik nr 5 Ksiega znaku.zip

Zmiana Regulaminu konkursu

_____________________________________________________________________________________

Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Data zamieszczenia 17-06-2020 r.

Zaproszenie do skladania ofert

Załączniki edytowalne

Zawiadomienie o wizji lokalnej

odpowiedzi na pytania

Informacja o złozonych ofertach

Informacja o wyborze oferty

_____________________________________________________________________________________

Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 25-05-2020 r.

Ogłoszenie o zamówienu- SIWZ.docx

Załączniki edytowalne.docx

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia.docx

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia 2.docx

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia 3.docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dowiadomości publicznej

Informacja o uniewaznieniu czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach

Data zamieszczenia 25-05-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ.docx

ZMIENIONY Załacznik nr 2- formularz ofertowy.docx

Sprostowanie zawiadomienia o zmianie treści SIWZ.docx

SIWZ po ZMIANIE ujednoliccony.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 05-05-2020 r.

Ogłoszenie o zamówienu- SIWZ.docx

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmianatreści Ogłoszenia.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana terminu składania Ofert.docx

Informacja z otwarcia ofert.docx

Informacja o unieważnieniu postępowania.docx

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę kompleksowej przeprowadzki mienia BRPD

Zaproszenie do skladania ofert.docx

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert OPZ.docx

Informacja o wyborze oferty.docx

Sprostowanie informacji o wyborze oferty.docx

 

Plan zamówień 2020

ZMIANA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BRPD NA ROK 2020 – ZMIANA -Plan zamówień publicznych 2020

Data zamieszczenia 30-04-2020 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2020 – plan_zamowien_2020.pdf

 

Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania

Data zamieszczenia 09-04-2020 r.

Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki-edytowalne.docx

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dWip.docx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Najem długoterminowy samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka na okres 36 miesięcy

Data zamieszczenia 06-03-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawców.docx

Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf

Zmiana-treści-SIWZ-terminu-składania-ofert.docx

Informacja-z-otwarcia-ofert.docx

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx

Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf

 

Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania- w dwóch częściach

Data zamieszczenia: 03.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-ozamówieniu.pdf

Odpowiedź-na-pytania-i-zmiana-treściSIWZ.docx

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-publ.docx

Informacja-o-unieważnieniu-części-I-zamówienia.docx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej w 2020 roku do siedziby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30/32

Data zamieszczenia: 09.12.2019 r.

Zaproszenie do skladania ofert.docx

Załacznik nr 2 Formularz ofertowy.docx

Odpowiedź na pytania Wykonawcy.docx

Informacja o złozonych ofeertach i najkorzystniejszejofercie

 

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach
Data zamieszczenia: 15.11.2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowieniu.pdf231.79 KB
Microsoft Office document icon siwz.doc498.5 KB
Plik zalacznik_nr_2-_formularz_ofertowy.docx18.75 KB
Plik zalaczniki_34567_-_oswiadczenia.docx21.95 KB
PDF icon odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow.pdf564.31 KB
PDF icon odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow2.pdf52.0 KB
PDF icon Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-ozamówieniu.pdf120.0 KB
PDF icon Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawców-i-zmiana-terminuskładania-ofert.pdf572 KB
PDF icon Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawców-i-zmiana-terminuskładania-ofert2.pdf574 KB
PDF icon Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-ozamówieniu-2.pdf115 KB
PDF icon Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf102 KB
PDF icon Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf302 KB
PDF icon OGŁOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMÓWIENIA.pdf94 KB

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w dwóch częściach2019-08-14
Data zamieszczenia: 14.08.2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF iconogloszenie_o_zamowieniu.pdf237.17 KB
PDF iconsiwz.pdf1.61 MB
Plikzalacznik_nr_1_sopz.docx2.32 MB
Plikzalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx22.76 KB
Plikzalacznik_nr_3_oswiadczenie_dot._wykluczenia.docx15.45 KB
Plikzalacznik_nr_4_ogloszenie_ospelnieniu_warunkow.docx13.65 KB
Plikzalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx13.97 KB
Plikzalacznik_nr_6_projekt_umowy.docx19.31 KB
Plikzalacznik_nr_7_oswiadczenie_o_grupiekapitalowej.docx16.9 KB
PDF iconogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf116.08 KB
PDF iconwyjasnienia_tresci_siwz_i_zmiana_siwz.pdf695.01 KB
PDF iconwyjasnienia_tresci_siwz.pdf687.93 KB
PDF iconinformacja_z_otwarcia_ofert.pdf66.37 KB
PDF iconinformacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf88.6 KB
PDF iconinformacja_o_uniewaznieniu_czynnosci_wyboru-1.pdf46 KB
PDF iconInformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I zamówienia.pdf66 KB
PDF iconogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf187 KB

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2019-08-07
Data zamieszczenia: 07.08.2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowieniu.pdf226.27 KB
PDF icon siwz.pdf1.22 MB
Plik zalacznik_nr_1_sopz.docx38.06 KB
Plik zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx59.68 KB
Plik zalacznik_nr_3_oswiadczenie_dotyczace_wykluczenia.docx15.76 KB
Plik zalacznik_nr_4_oswiadczenie_dotyczacespelnienia_warunkow.docx13.72 KB
Plik zalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx13.7 KB
Plik zalacznik_nr_6_wykaz_osob.docx13.26 KB
Plik zalacznik_nr_7_oswiadczenie_oprzynaleznosci_do_grypykapitalowej.docx15.05 KB
Plik zalacznik_nr_8_udostepnienie_zasobow.docx13.02 KB
Plik zalacznik_nr_9_projekt_umowy.docx32.34 KB
PDF icon ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf114.38 KB
PDF icon wyjasnienie_tresci_siwz_i_zmiana_siwz.pdf178.96 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf73.34 KB
PDF icon
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
60.50 KB
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf78.20 KB

Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2019-05-30
Data zamieszczenia: 30.05.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowienu-_siwz.pdf1.17 MB
Plik zalacznik_nr_1_do_ogloszenia.docx23.71 KB
Plik zalacznik_nr_2_do_ogloszenia.docx31.74 KB
Plik zalacznik_nr_3_do_ogloszenia.docx13.3 KB
Plik zalacznik_nr_4_do_ogloszenia.docx14.5 KB
Plik zalacznik_nr_5_do_ogloszenia.docx19.7 KB
Plik zmieniony_zalacznik_nr_2_do_ogloszenia.docx31.95 KB
PDF icon odpowiedzi_na_pytania.pdf271.93 KB
PDF icon informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf52.92 KB
PDF icon informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf57.63 KB
PDF icon informacja_o_zam._na_uslugi_spoleczne_i_inne.pdf86.16 KB

Plan zamówień 20192019-04-05
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2019

ZałącznikWielkość
PDF icon plan_zamowien_2019.pdf82.76 KB

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2018-07-27
Ogłoszenie nr 596105-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowieniu.pdf227.22 KB
Microsoft Office document icon siwz_druk_wydawnictw.doc225.5 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1_do_siwz-sopz.doc73.5 KB
Plik zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx15.95 KB
Plik zalacznik_nr_3_oswiadczenie-wykluczenie.docx14.03 KB
Plik zalacznik_nr_4_oswiadczenie-spelnienie_warunkow_udzialu.docx12.21 KB
Plik zalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx11.84 KB
Plik zalacznik_nr_6_umowa.docx17.66 KB
Plik zalacznik_nr_7_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx13.02 KB
PDF icon informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf108.79 KB
PDF icon informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf121.02 KB
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf77.31 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-07-27
Zawiera informację o unieważnieniu postępowania z ogłoszenia 591334-N-2018.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf155.48 KB

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2018-07-18
Ogłoszenie nr 591334-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

ZałącznikWielkość
ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie nr 591334-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.226.71 KB
Microsoft Office document icon Specyfikacja istotnych warunków zamówienia225.5 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1_do_siwz-sopz.doc71 KB
Plik zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx16.27 KB
Plik zalacznik_nr_3oswiadczenie-wykluczenie.docx14.03 KB
Plik zalacznik_nr_4oswiadczenie-spelnienie_warunkow_udzialu.docx12.21 KB
Plik zalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx11.84 KB
Plik zalacznik_nr_6_umowa.docx17.64 KB
Plik zalacznik_nr_7_oswiadczenie_oprzynaleznosci_do_grupykapitalowej.docx13.02 KB
PDF icon odpowiedz_na_pytanie_nr_1.pdf62.17 KB
PDF icon informacja_o_ofertach_zlozonych_w_postepowaniu.pdf98.37 KB
PDF icon uniewaznienie.pdf69.54 KB