Zamówienia publiczne

Zaproszenia do składania ofert na udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Data zamieszczenia: 19.11.2021 r.

Zaproszenie do skladania ofert na dostęp do SIP.pdf

Załącznik nr 2 -formularz ofertowy edytowalny.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja o wyborze oferty.pdf

_____________________________________________________________________________________

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia: 15.09.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.
Identyfikator postępowania: 9837b211-1c1a-4bcd-be21-ce0c966fd2af
Nr referencyjny: BRPD/ZP/4/2021
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal – miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej “SWZ”, znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9837b211-1c1a-4bcd-be21-ce0c966fd2af
Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.09.2021r.pdf

SWZ z załącznikami.pdf

Załącznik nr 1 PPU z OPZ.docx

Załącznik nr 2 edytowalny – formularz ofertowy.docx

Załączniki nr 3-8 edytowalne.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_____________________________________________________________________________________

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: 20b4b275-fb65-4d85-8e2b-8f89e45b075d 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/3/2021
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal – miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej “SWZ”, znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/20b4b275-fb65-4d85-8e2b-8f89e45b075d

Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.09.2021

SWZ z załącznikami

Załącznik nr 1 PPU z OPZ

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy edytowalny

Załączniki nr 3-8 edytowalne

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.09.2021.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o uniewaznieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 15.09.2021

_____________________________________________________________________________________

Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 07.07.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.
Identyfikator postępowania: 2c6552d6-04b1-4ab2-9cc5-ec3d5763d74a
Nr referencyjny: BRPD/ZP/2/2021
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal – miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej “SWZ”, znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2c6552d6-04b1-4ab2-9cc5-ec3d5763d74a
Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 7.07.2021.pdf

SWZ z załącznikami.pdf

Załącznik edytowalny nr 1 – PPU i OPZ.docx

Załączniki edytowalne nr 2-7.docx

Wyjaśnienia treści SWZ.pdf

Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf

Wyjaśnienia treści SWZ 3.pdf

informacja z wizji lokalnej.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.07.2021

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana SWZ – terminu składania ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

_____________________________________________________________________________________

Zaproszenia do składania ofert na dostawę 7 osobowego samochodu osobowego typu mini van na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Data zamieszczenia 23.04.2021 r.

Zaproszenie do skladania ofert.pdf

Załącznik nr 2 -formularz ofertowy.docx

Odpowiedź na pytanie.pdf

_____________________________________________________________________________________

Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce

Data zamieszczenia 13-04-2021 r.

Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.

Identyfikator postępowania: 03b85389-4cf4-4287-8fde-bf1760ab4ed7

Nr referencyjny: BRPD/ZP/1/2021
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal – miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej “SWZ”, znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/03b85389-4cf4-4287-8fde-bf1760ab4ed7
Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.04.2021.pdf

SWZ z załącznikami.pdf

Załącznik nr 1 Projektowane Postanowienia Umowy i Opis Przedmiotu Zamówienia.docx

Załączniki edytowalne nr 2 – 8.docx

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.04.2021.pdf

Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf

_____________________________________________________________________________________

Plan zamówień 2021

Data zamieszczenia 25-02-2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2021

Plan Zamówień Publicznych BRPD 2021

Plan zamówień publicznych na 2021 r. po zmianie

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2021 PO ZMIANIE 2

_____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby BRPD

Zaproszenie do skladania ofert- SIP.pdf

Formularz ofertowy.docx

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja o wyborze oferty

_____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy – autosegment C na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka

Zaproszenie do skladania ofert.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

Informacja o wyborze oferty.doc

_____________________________________________________________________________________

Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 01-12-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego, utrzymania terenów zielonych i odśnieżania na potrzeby BRPD

Zaproszenie do skladania ofert.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Informacja o wyborze oferty.doc

Informacja o unieważnieniu postępowania.doc

_____________________________________________________________________________________

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego, utrzymania terenów zielonych i odśnieżania na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

zaproszenie_do_skladania_ofert.docx

Załączniki edytowalne.docx

Informacja o unieważnieniu postępowania.doc

_____________________________________________________________________________________

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_____________________________________________________________________________________

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w dwóch częściach

Data zamieszczenia 06-11-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu,pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3

Informacja z otwarcia ofert.doc

Informacja o unieważnieniu części II postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

_____________________________________________________________________________________

Dostawa serwerów, macierzy i UPS dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 09-10-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

Załączniki edytowalne.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ.doc

Informacja z otwarcia ofert.doc

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

_____________________________________________________________________________________

Konkurs na opracowanie pomysłów i projektów dwóch edukacyjno-rozrywkowych gier tradycyjnych oraz dwóch gier logicznych-układanek

Data zamieszczenia 16-09-2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt gry 30.11

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 3 Prawa dziecka.zip

Załącznik nr 4 Prawa dziecka.zip

Załącznik nr 5 Ksiega znaku.zip

Zmiana Regulaminu konkursu

_____________________________________________________________________________________

Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

Data zamieszczenia 17-06-2020 r.

Zaproszenie do skladania ofert

Załączniki edytowalne

Zawiadomienie o wizji lokalnej

odpowiedzi na pytania

Informacja o złozonych ofertach

Informacja o wyborze oferty

_____________________________________________________________________________________

Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 25-05-2020 r.

Ogłoszenie o zamówienu- SIWZ.docx

Załączniki edytowalne.docx

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia.docx

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia 2.docx

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia 3.docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dowiadomości publicznej

Informacja o uniewaznieniu czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach

Data zamieszczenia 25-05-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ.docx

ZMIENIONY Załacznik nr 2- formularz ofertowy.docx

Sprostowanie zawiadomienia o zmianie treści SIWZ.docx

SIWZ po ZMIANIE ujednoliccony.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Data zamieszczenia 05-05-2020 r.

Ogłoszenie o zamówienu- SIWZ.docx

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmianatreści Ogłoszenia.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana terminu składania Ofert.docx

Informacja z otwarcia ofert.docx

Informacja o unieważnieniu postępowania.docx

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę kompleksowej przeprowadzki mienia BRPD

Zaproszenie do skladania ofert.docx

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert OPZ.docx

Informacja o wyborze oferty.docx

Sprostowanie informacji o wyborze oferty.docx

 

Plan zamówień 2020

ZMIANA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BRPD NA ROK 2020 – ZMIANA -Plan zamówień publicznych 2020

Data zamieszczenia 30-04-2020 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2020 – plan_zamowien_2020.pdf

 

Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania

Data zamieszczenia 09-04-2020 r.

Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki-edytowalne.docx

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dWip.docx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Najem długoterminowy samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka na okres 36 miesięcy

Data zamieszczenia 06-03-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawców.docx

Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf

Zmiana-treści-SIWZ-terminu-składania-ofert.docx

Informacja-z-otwarcia-ofert.docx

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx

Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf

 

Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania- w dwóch częściach

Data zamieszczenia: 03.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki edytowalne.docx

Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-ozamówieniu.pdf

Odpowiedź-na-pytania-i-zmiana-treściSIWZ.docx

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-publ.docx

Informacja-o-unieważnieniu-części-I-zamówienia.docx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej w 2020 roku do siedziby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30/32

Data zamieszczenia: 09.12.2019 r.

Zaproszenie do skladania ofert.docx

Załacznik nr 2 Formularz ofertowy.docx

Odpowiedź na pytania Wykonawcy.docx

Informacja o złozonych ofeertach i najkorzystniejszejofercie

 

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach
Data zamieszczenia: 15.11.2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowieniu.pdf231.79 KB
Microsoft Office document icon siwz.doc498.5 KB
Plik zalacznik_nr_2-_formularz_ofertowy.docx18.75 KB
Plik zalaczniki_34567_-_oswiadczenia.docx21.95 KB
PDF icon odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow.pdf564.31 KB
PDF icon odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow2.pdf52.0 KB
PDF icon Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-ozamówieniu.pdf120.0 KB
PDF icon Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawców-i-zmiana-terminuskładania-ofert.pdf572 KB
PDF icon Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawców-i-zmiana-terminuskładania-ofert2.pdf574 KB
PDF icon Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-ozamówieniu-2.pdf115 KB
PDF icon Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf102 KB
PDF icon Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf302 KB
PDF icon OGŁOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMÓWIENIA.pdf94 KB

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w dwóch częściach2019-08-14
Data zamieszczenia: 14.08.2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF iconogloszenie_o_zamowieniu.pdf237.17 KB
PDF iconsiwz.pdf1.61 MB
Plikzalacznik_nr_1_sopz.docx2.32 MB
Plikzalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx22.76 KB
Plikzalacznik_nr_3_oswiadczenie_dot._wykluczenia.docx15.45 KB
Plikzalacznik_nr_4_ogloszenie_ospelnieniu_warunkow.docx13.65 KB
Plikzalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx13.97 KB
Plikzalacznik_nr_6_projekt_umowy.docx19.31 KB
Plikzalacznik_nr_7_oswiadczenie_o_grupiekapitalowej.docx16.9 KB
PDF iconogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf116.08 KB
PDF iconwyjasnienia_tresci_siwz_i_zmiana_siwz.pdf695.01 KB
PDF iconwyjasnienia_tresci_siwz.pdf687.93 KB
PDF iconinformacja_z_otwarcia_ofert.pdf66.37 KB
PDF iconinformacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf88.6 KB
PDF iconinformacja_o_uniewaznieniu_czynnosci_wyboru-1.pdf46 KB
PDF iconInformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I zamówienia.pdf66 KB
PDF iconogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf187 KB

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2019-08-07
Data zamieszczenia: 07.08.2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowieniu.pdf226.27 KB
PDF icon siwz.pdf1.22 MB
Plik zalacznik_nr_1_sopz.docx38.06 KB
Plik zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx59.68 KB
Plik zalacznik_nr_3_oswiadczenie_dotyczace_wykluczenia.docx15.76 KB
Plik zalacznik_nr_4_oswiadczenie_dotyczacespelnienia_warunkow.docx13.72 KB
Plik zalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx13.7 KB
Plik zalacznik_nr_6_wykaz_osob.docx13.26 KB
Plik zalacznik_nr_7_oswiadczenie_oprzynaleznosci_do_grypykapitalowej.docx15.05 KB
Plik zalacznik_nr_8_udostepnienie_zasobow.docx13.02 KB
Plik zalacznik_nr_9_projekt_umowy.docx32.34 KB
PDF icon ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf114.38 KB
PDF icon wyjasnienie_tresci_siwz_i_zmiana_siwz.pdf178.96 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf73.34 KB
PDF icon
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
60.50 KB
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf78.20 KB

Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2019-05-30
Data zamieszczenia: 30.05.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowienu-_siwz.pdf1.17 MB
Plik zalacznik_nr_1_do_ogloszenia.docx23.71 KB
Plik zalacznik_nr_2_do_ogloszenia.docx31.74 KB
Plik zalacznik_nr_3_do_ogloszenia.docx13.3 KB
Plik zalacznik_nr_4_do_ogloszenia.docx14.5 KB
Plik zalacznik_nr_5_do_ogloszenia.docx19.7 KB
Plik zmieniony_zalacznik_nr_2_do_ogloszenia.docx31.95 KB
PDF icon odpowiedzi_na_pytania.pdf271.93 KB
PDF icon informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf52.92 KB
PDF icon informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf57.63 KB
PDF icon informacja_o_zam._na_uslugi_spoleczne_i_inne.pdf86.16 KB

Plan zamówień 20192019-04-05
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA NA ROK 2019

ZałącznikWielkość
PDF icon plan_zamowien_2019.pdf82.76 KB

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2018-07-27
Ogłoszenie nr 596105-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_zamowieniu.pdf227.22 KB
Microsoft Office document icon siwz_druk_wydawnictw.doc225.5 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1_do_siwz-sopz.doc73.5 KB
Plik zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx15.95 KB
Plik zalacznik_nr_3_oswiadczenie-wykluczenie.docx14.03 KB
Plik zalacznik_nr_4_oswiadczenie-spelnienie_warunkow_udzialu.docx12.21 KB
Plik zalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx11.84 KB
Plik zalacznik_nr_6_umowa.docx17.66 KB
Plik zalacznik_nr_7_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx13.02 KB
PDF icon informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf108.79 KB
PDF icon informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf121.02 KB
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf77.31 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-07-27
Zawiera informację o unieważnieniu postępowania z ogłoszenia 591334-N-2018.

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf155.48 KB

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka2018-07-18
Ogłoszenie nr 591334-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

ZałącznikWielkość
ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie nr 591334-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.226.71 KB
Microsoft Office document icon Specyfikacja istotnych warunków zamówienia225.5 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1_do_siwz-sopz.doc71 KB
Plik zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx16.27 KB
Plik zalacznik_nr_3oswiadczenie-wykluczenie.docx14.03 KB
Plik zalacznik_nr_4oswiadczenie-spelnienie_warunkow_udzialu.docx12.21 KB
Plik zalacznik_nr_5_wykaz_dostaw.docx11.84 KB
Plik zalacznik_nr_6_umowa.docx17.64 KB
Plik zalacznik_nr_7_oswiadczenie_oprzynaleznosci_do_grupykapitalowej.docx13.02 KB
PDF icon odpowiedz_na_pytanie_nr_1.pdf62.17 KB
PDF icon informacja_o_ofertach_zlozonych_w_postepowaniu.pdf98.37 KB
PDF icon uniewaznienie.pdf69.54 KB