Odznaka Honorowa Rzecznika

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Lista odznaczonych – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka

Zasady nadawania

Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Odznakę nadaje Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • ministra lub kierownika urzędu centralnego;
  • terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;
  • rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka;
  • organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka;
  • kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP.

Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie tylko raz. Odznakę wręcza Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.

Insygnia

Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim: INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem: RZECZNIK PRAW DZIECKA przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu.

Odznaka zawieszona jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze lapis lazuli, z dwoma karmazynowymi prążkami szerokości 3 mm w odległości 10 mm od krawędzi oraz paskiem koloru białego o szerokości 10 mm pośrodku.

Odznakę nosi się na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka osobie fizycznej (PDF 0,1 MB)

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka organizacji lub instytucji (PDF 0,08 MB)