Sprawozdania z działalności

Informacja roczna RPD za rok 2023

Załącznik 1 – Analiza społeczno-wychowawczych uwarunkowań przypadków śmierci dziecka

Załącznik 2 – Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce w 2023 r.

Załącznik 3 – Sytuacja dzieci i młodzieży z Ukrainy w polskich szkołach

Załącznik 4 – Dziennik codziennej aktywności dzieci i młodzieży

Załącznik 5 – Wsparcie młodzieży zagrożonej samobójstwem

 

____________

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2022 roku (PDF)

Załącznik nr 1. Badanie postaw i zjawiska przemocy w stosunku do grup marginalizowanych społecznie wśród nastolatków (PDF)

Załącznik nr 2. Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży – środowisko szkolne (PDF)

Załącznik nr 3. Raport z badania ilościowego – Rodzice 2022. Postawy Rodzicielskie (PDF)

Załącznik nr 4. Raport z badania jakości życia dzieci i młodzieży – pespektywa dzieci i ich rodziców. Obszar – samopoczucie psychiczne (PDF)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2021 (PDF 1,6MB)

Załącznik do informacji o działalności RPD za rok 2021 – Raport z ogólnopolskiego badania jakości życia dzieci w Polsce (PDF 4,2MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2020 (PDF 2,8MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 (PDF 36,4 MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 (PDF 6,79 MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 (PDF 12,9 MB)

Report on the activity of the Ombudsman For Children for 2016 (PDF 12,3 MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 (PDF 25,5 MB)

Report on the activity of the Ombudsman For Children for 2015 (PDF 12,9 MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 (PDF 12,3 MB)

Report on the activity of The Ombudsman For Children for 2014 (PDF 13,8 MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 (PDF 4,38 MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 (PDF 2,33 MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 (PDF 2,42 MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 (PDF 1,73 MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2009 (PDF 1,51 MB)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2008 (PDF 0,9 MB)