Biuro RPD

Biuro Rzecznika Praw Dziecka zapewnia wykonywanie ustawowo określonych zadań Rzecznika Praw Dziecka.

Jego działanie regulują następujące akty prawne:

Dane kontaktowe:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka:

ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96
e-mail: rpd@brpd.gov.pl