Kontakt

Adres Biura:

Rzecznik Praw Dziecka 

ul. Chocimska 6 

00-791 Warszawa  

telefon: (22) 583 66 00  

fax: (22) 583 66 96 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 08.15-16.15.
 

Adres poczty elektronicznej:  

rpd@brpd.gov.pl 

Przyjęcia interesantów:  

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 

telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12  

(zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty) 

Prawa dziecka zostały zabezpieczone odpowiednimi zapisami, które stanowią rozwinięcie najważniejszych aktów prawnych odnoszących się do dzieci. Zdarza się jednak, że prawa te nie są dostatecznie wypełniane i nikt z najbliższych dziecka (jego rodzice, opiekunowie, wychowawcy lub nauczyciele) przy pomocy właściwych, powołanych do tego instytucji nie potrafi temu zaradzić. 

Jeżeli w takiej sytuacji skontaktujesz się z Rzeczniczką Praw Dziecka, możesz liczyć na pomoc. Każda skierowana do Biura sprawa będzie szczegółowo rozpatrzona. Jeśli zawiodły istniejące procedury służące dobru dziecka, Rzeczniczka przy pomocy przysługujących jej uprawnień podejmie właściwe kroki. 

Kontakt z Rzeczniczką Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkie sprawy mogą Państwo kierować osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wysyłając list. Rzeczniczka gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych informacji (należy to zaznaczyć we wniosku).