Struktura organizacyjna

Rzeczniczka Praw Dziecka
Monika Horna-Cieślak

Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka
Adam Chmura

Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka
Jan Gawroński

 

p.o. Dyrektorki Generalnej
Magdalena Maciejska-Szlaps

Zespół Administracyjny
Dyrektorka: Anna Michalik-Majzner

Zespół Badawczy
Dyrektorka: Katarzyna Makaruk

Zespół do Spraw Edukacji i Wychowania
Dyrektorka: Ewa Snopek

Zespół do Spraw Przestępczości Wobec Dzieci
Dyrektor: Piotr Bogacki

Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania i Obsługi Interesantów
Dyrektorka: Ewelina Rzeplińska

Zespół Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci
Dyrektorka: Katarzyna Hernandez

Zespół Finansowo-Kadrowy
p. o. Dyrektorka Generalna: Magdalena Maciejska-Szlaps

Zespół Komunikacji Społecznej
Dyrektorka: Monika Kamińska

Zespół Prasowy
Dyrektorka: Paulina Nowosielska

Zespół Prawny

Zespół Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych
Dyrektorka: Agata Jasztal

Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Dyrektorka: Ewelina Rzeplińska

Zespół Spraw Społecznych
Dyrektorka: Katarzyna Skrętowska-Szyszko