Struktura organizacyjna

 • Rzecznik Praw Dziecka

Mikołaj Paweł Pawlak

tel: 22 583 66 00 e-mail: rpd@brpd.gov.pl

   Dyrektor Generalny

Justyna Sokołowska

justyna.sokolowska@brpd.gov.pl

 • Dyrektor Biura

Anna Malinowska

anna.malinowska@brpd.gov.pl

 • Zespół Prezydialny

Dyrektor: Rafał Drzewiecki

tel. (22) 583 66 56 e-mail: rafal.drzewiecki@brpd.gov.pl

 • Zespół Administracyjno-Finansowy

Wydział Finansowy

tel: 22 583 66 10 e-mail: ksiegowosc@brpd.gov.pl

 • Zespół do spraw Edukacji i Wychowania

Dyrektor: 

tel: 22 583 66 — e-mail:

        Dział do Spraw Postępowań Dyscyplinarnych dla Nauczycieli

Naczelnik Działu: Ewa Snopek

e-mail ewa.snopek@brpd.gov.pl

 • Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Dyrektor: Ewelina Rzeplińska

tel: 22 583 66 62 mail: ewelina.rzeplinska@brpd.gov.pl

 • Zespół Spraw Społecznych

Dyrektor: Katarzyna Skrętowska-Szyszko

tel: 22 583 66 00 mail: katarzyna.skretowska@brpd.gov.pl

 • Zespół Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych

Dyrektor: Agata Jasztal

tel: 22 583 66 27 mail: agata.jasztal@brpd.gov.pl

 • Zespół ds. Przestępczości Wobec Dzieci

  Dyrektor Zespołu Piotr Bogacki tel. (22) 583 66 00 mail: piotr.bogacki@brpd.gov.pl

 • Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania i Obsługi Interesantów

tel. (22) 583 66 00 mail: rpd@brpd.gov.pl