Dziecko potrzebuje opieki i kontaktu z obojgiem rodziców

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o wprowadzenie do zapowiadanego projektu zmian w prawie rodzinnym precyzyjnej definicji

Czytaj dalej

Bon medyczny dla dziecka i etat dla rodziny zastępczej – propozycje Rzecznika

Zatrudnienie na etaty rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wprowadzenie bonu medycznego dla każdego ich wychowanka

Czytaj dalej

Utrudnianie dziecku kontaktów z drugim rodzicem zasługuje na karę w postaci prac społecznych

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o pilne działania w celu wprowadzenia przepisów, które pozwolą skuteczniej

Czytaj dalej

Rzecznik wnosi do minister o podniesienie zasiłku dla dzieci z niepełnosprawnościami

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka należy pilnie podnieść kwotę zasiłku pielęgnacyjnego i wprowadzić jego coroczną waloryzację. Rzecznik wystąpił o to

Czytaj dalej

Depresja niszczy psychikę młodych ludzi

Do Rzecznika Praw Dziecka docierają skargi na brak skutecznych przepisów, które uregulowałyby zawód psychologa i zasady odpowiedzialności za błędy,

Czytaj dalej