Dziecko potrzebuje opieki i kontaktu z obojgiem rodziców

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o wprowadzenie do zapowiadanego projektu zmian w prawie rodzinnym precyzyjnej definicji opieki naprzemiennej – jako jednej z możliwych form sprawowania opieki nad dziećmi przez rozstających się rodziców – oraz przepisów zapewniających wykonanie sądownie ustalonych kontaktów dziecka z rodzicem.

Rzecznik z zadowoleniem przyjmuje informacje o pracach nad projektem ustawy wprowadzającej rodzinne postępowanie informacyjne oraz alimenty natychmiastowe, jednak niepokoi go brak zapowiedzi innych niezbędnych zmian w prawie rodzinnym, które powinny być wprowadzone razem z tymi rozwiązaniami.

„W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359) brak jest precyzyjnej definicji pojęcia tzw. opieki naprzemiennej, jako jednej z możliwych form sprawowania opieki nad dziećmi przez rozstających się rodziców” – napisał Mikołaj Pawlak do ministra Zbigniewa Ziobro.

Rzecznik proponuje zmianę artykułów 58 i 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, i przyjęcie rozwiązań zaproponowanych już w poprzedniej kadencji parlamentu (druk nr 3254 Sejmu VIII kadencji). Zgodnie z tym projektem w przypadku braku porozumienia między rozstającymi się rodzicami sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach lub powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka – jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Ponadto Rzecznik Praw Dziecka stwierdza, że zdecydowanie niewystarczające są obecne regulacje w zakresie zapewnienia wykonania sądownie ustalonych kontaktów dziecka z rodzicem, co może prowadzić do uchylania się od wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych. Dlatego zdaniem Rzecznika należy wprowadzić przepisy przewidujące możliwości pociągnięcia do skutecznej odpowiedzialności osoby, które uporczywie uchylają się od wykonania orzeczenia sądu lub ugody w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem.

Szczegółowe zapisy proponowanych zmian w Wystąpieniu Generalnym Rzecznika Praw Dziecka.