Poczet Rzeczników w Polsce

Rzecznik powoływany jest uchwałą Sejmu, która podlega zatwierdzeniu przez Senat. Kandydata może zgłosić Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Kadencja Rzecznika trwa 5 lat. Rzecznik obejmuje urząd w dniu złożenia ślubowania przed Sejmem, a kadencja wygasa w razie jego śmierci lub odwołania w wypadkach przewidzianych w ustawie. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Rzecznicy Praw Dziecka w Polsce:

Od 1 stycznia 2000 do 8 czerwca 2000 – urząd nieobsadzony

linia.png

I kadencja: Marek Piechowiak od 8 czerwca 2000 do 12 października 2000
marek_piechowiak.jpg

linia.png

II kadencja: Paweł Jaros od 16 lutego 2001 do 16 lutego 2006 (de facto do 7 kwietnia 2006)
pawel_jaros.jpg

linia.png

III kadencja: Ewa Sowińska od 7 kwietnia 2006 do 30 czerwca 2008
ewa_sowinska.jpg

linia.png

urząd nieobsadzony od 1 lipca 2008 do 25 lipca 2008

linia.png

IV kadencja: Marek Michalak od 25 lipca 2008 do 25 lipca 2013
michalak_michalak.jpg

linia.png

V kadencja: Marek Michalak od 27 sierpnia 2013 roku do 27 sierpnia 2018 roku (de facto do 14 grudnia 2018 roku)
michalak_michalak.jpg

linia.png

VI kadencja: Mikołaj Pawlak od 14 grudnia 2018 roku do 14 grudnia 2023 roku (de facto do 20 grudnia 2023 roku)

linia.png