Przez nieprecyzyjne prawo dzieci z niepełnosprawnością mają problemy przy wyborze szkoły

Rzecznik zwraca się do szefa MEN o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany definicji zawartych w prawie oświatowym, tak

Czytaj dalej

Trzeba pomóc dzieciom w pieczy zastępczej, by mogły spędzić święta z rodziną

Rzecznik zwrócił się do wojewodów, by wspólnie ze starostami i dyrektorami placówek zapewnili dzieciom możliwość wyjazdu na święta do

Czytaj dalej

Potrzebne są pilne działania w sprawie psychiatrii i psychologii dziecięcej

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do dwojga ministrów o pilne działania, które uratują sytuację w psychiatrii dziecięcej.

Wystąpienie do Minister

Czytaj dalej

Organizacja edukacji w czasach pandemii to trudne wyzwanie

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Kuratorów Oświaty w sprawie stanu przygotowań szkół i placówek edukacyjnych na przyjęcie uczniów w

Czytaj dalej

Trzeba zmienić prawo, by rodzice dzieci z niepełnosprawnościami nie tracili pieniędzy

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Minister Rodziny w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, pobieranego przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Wystąpienie Rzecznika

Czytaj dalej