Rzecznik wnosi do minister o podniesienie zasiłku dla dzieci z niepełnosprawnościami

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka należy pilnie podnieść kwotę zasiłku pielęgnacyjnego i wprowadzić jego coroczną waloryzację. Rzecznik wystąpił o to

Dowiedz się więcej

Depresja niszczy psychikę młodych ludzi

Do Rzecznika Praw Dziecka docierają skargi na brak skutecznych przepisów, które uregulowałyby zawód psychologa i zasady odpowiedzialności za błędy,

Dowiedz się więcej

Przez nieprecyzyjne prawo dzieci z niepełnosprawnością mają problemy przy wyborze szkoły

Rzecznik zwraca się do szefa MEN o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany definicji zawartych w prawie oświatowym, tak

Dowiedz się więcej

Trzeba pomóc dzieciom w pieczy zastępczej, by mogły spędzić święta z rodziną

Rzecznik zwrócił się do wojewodów, by wspólnie ze starostami i dyrektorami placówek zapewnili dzieciom możliwość wyjazdu na święta do

Dowiedz się więcej

Potrzebne są pilne działania w sprawie psychiatrii i psychologii dziecięcej

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do dwojga ministrów o pilne działania, które uratują sytuację w psychiatrii dziecięcej.

Wystąpienie do Minister

Dowiedz się więcej