Samorządy odmawiają rozpatrywania wniosków o świadczenia na dzieci

Samorządy bezzasadnie odmawiają rozpatrywania wniosków o prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczego, a dzieci są pozbawiane należnych im środków na wiele miesięcy – wynika ze zgłoszeń napływających do Rzecznika Praw Dziecka. Dlatego Rzecznik wystąpił do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, by wyjaśniła samorządom, jak stosować przepisy w tej sprawie.

Wystąpienie Rzecznika do minister rodziny ws świadczeń na dzieci