Trzeba pomóc dzieciom w pieczy zastępczej, by mogły spędzić święta z rodziną

Rzecznik zwrócił się do wojewodów, by wspólnie ze starostami i dyrektorami placówek zapewnili dzieciom możliwość wyjazdu na święta do rodzin, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa po powrocie do placówki.

Wystąpienie Rzecznika do wojewodów w sprawie dzieci w pieczy zastępczej