Organizacja edukacji w czasach pandemii to trudne wyzwanie

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Kuratorów Oświaty w sprawie stanu przygotowań szkół i placówek edukacyjnych na przyjęcie uczniów w

Dowiedz się więcej

Trzeba zmienić prawo, by rodzice dzieci z niepełnosprawnościami nie tracili pieniędzy

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Minister Rodziny w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, pobieranego przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Wystąpienie Rzecznika

Dowiedz się więcej

Policjanci nie powinni mieć mundurów, gdy przychodzą odebrać dziecko

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Komendanta Głównego Policji w sprawie procedur obowiązujących przy przymusowym odbieraniu dzieci.

Wystąpienie RPD do Komendanta Głównego Policji

 

Dowiedz się więcej

Przepisy o obywatelstwie nie chronią wystarczająco dobrze praw dzieci

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego w sprawie prawa małoletniego do tożsamości

Dowiedz się więcej

Źle przechowywane szczepionki mogą stanowić śmiertelne zagrożenie

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie opracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań mających na

Dowiedz się więcej