Podczas pandemii dzieci przewlekle chore powinny móc się uczyć zdalnie

Wystąpienie generalne do Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej w sprawie umożliwienia dyrektorom podejmowania decyzji o formie kształcenia dla dzieci przewlekle chorych.

Wystąpienie RPD (PDF)

Czytaj dalej

Proces powoływania i weryfikacji biegłych wymaga poprawy

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Zbigniewa Ziobry Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w sprawie zabezpieczenie interesów dzieci z niepełnosprawnością

Czytaj dalej

Dzieci w pieczy zastępczej cierpią przez pandemię, miesiącami nie widząc rodziców

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do wojewodów w sprawie utrudnionych kontaktów dzieci pozostających w pieczy zastępczej z rodzinami.

Wystąpienie generalne

Czytaj dalej

Trzeba skrócić czas oczekiwania przez dzieci na implanty słuchowe

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie dostępu dzieci do procedury wymiany procesora dźwięku

Czytaj dalej

Strona o mediacjach transgranicznych to będzie ważna pomoc dla rodzin

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z inicjatywą wspólnego stworzenia strony internetowej i poradników

Czytaj dalej