Podczas pandemii dzieci przewlekle chore powinny móc się uczyć zdalnie

Wystąpienie generalne do Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej w sprawie umożliwienia dyrektorom podejmowania decyzji o formie kształcenia dla dzieci przewlekle chorych.

Wystąpienie RPD (PDF)