Organizacja edukacji w czasach pandemii to trudne wyzwanie

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Kuratorów Oświaty w sprawie stanu przygotowań szkół i placówek edukacyjnych na przyjęcie uczniów w

Dowiedz się więcej

Przepisy o obywatelstwie nie chronią wystarczająco dobrze praw dzieci

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego w sprawie prawa małoletniego do tożsamości

Dowiedz się więcej

Źle przechowywane szczepionki mogą stanowić śmiertelne zagrożenie

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie opracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań mających na

Dowiedz się więcej

Podczas pandemii dzieci przewlekle chore powinny móc się uczyć zdalnie

Wystąpienie generalne do Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej w sprawie umożliwienia dyrektorom podejmowania decyzji o formie kształcenia dla dzieci przewlekle chorych.

Wystąpienie RPD (PDF)

Dowiedz się więcej

Proces powoływania i weryfikacji biegłych wymaga poprawy

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Zbigniewa Ziobry Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w sprawie zabezpieczenie interesów dzieci z niepełnosprawnością

Dowiedz się więcej