Przepisy o obywatelstwie nie chronią wystarczająco dobrze praw dzieci

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego w sprawie prawa małoletniego do tożsamości oraz zasad nabywania obywatelstwa.

Wystąienie generalne Rzecznika Praw Dziecka (PDF)