Dzieci umieszczone w pieczy bieżącej nie mogą być pozbawiane świadczeń

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg w sprawie objęcia wsparciem programu „Rodzina 500 plus”, „Dobry Start” oraz dostępu do świadczeń rodzinnych dzieci umieszczonych w pieczy bieżącej na mocy prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego.

Wystąpienie generalne RPD (PDF)